Rynek NewConnect jest to propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw z dużym potencjałem wzrostu. Na rynku NewConnect można sprzedawać i kupować akcje różnych przedsiębiorstw. Z czego można wywnioskować, iż umożliwia inwestowanie w nowe akcje oraz sprzedaż swoich dotychczasowych. Oferta Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pojawiła się 30 sierpnia 2007 roku. Spółki o dużej dynamice wzrostu powinny szczególnie zainteresować się propozycją, ponieważ pomoże im to wejść na główny parkiet.

Co to jest rynek NewConnect?

NewConnect ma status rynku zorganizowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jednak prowadzony jest poza rynkiem regulowanym, jako forma alternatywnego systemu obrotu. Rynek zadebiutował 30 sierpnia 2017 roku. NewConnect jest czymś nowym w Polsce, ale warto wspomnieć, że w Europie istnieją już tego typu rynki. Jako przykład można podać rynek AIM w Londynie lub First North w ramach skandynawskiej grupy OMX.

Dla kogo jest rynek NewConnect?

Rynek NewConnect jest propozycją dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają szanse i perspektywy na rozwój, jednak brakuje im funduszy. Został stworzony z myślą o firmach, które nie mogą osadzać się na głównej płycie Giełdy Papierów Wartościowych. W związku ze specyfiką emitentów, rynek oferuje nieco bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, co oznacza tańsze pozyskiwanie kapitału. Jest to idealne miejsce na rozpoczęcie kariery giełdowej dla nowych inwestorów.

Notowania rynku NewConnect

Na samym rynku NewConnect, notowanych jest bardzo duża liczba spółek. Wszystkie dynamicznie się rozwijają, idzie za tym proporcjonalne ryzyko inwestycyjne. Notowania realizowane są w dwóch systemach – ciągłym i jednolitym systemie notowań z dwoma fixingami. Rynek NewConnect posiada swoje indeksy, głównym jest NCIndex dotyczący wszystkich emitentów notujących swoje walory na rynku NewConnect.

Jest to indeks dochodowy, dlatego przy jego określaniu są brane pod uwagę ceny akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Do niedawna na rynku alternatywnym funkcjonował indeks NCIndex30, który działa na podobnej zasadzie jednak dotyczy tylko 30 najbardziej płynnych spółek.

Jak zadebiutować na rynku NewConnect?

Rynek NewConnect jest tańszy od głównego rynku, jednak sam debiut na takowym rynku również wiąże się z pewnymi kosztami. Firma, która jest chętna, aby pojawić się na rynku NewConnect musi spełnić pewne formalności oraz wprowadzić pewne zmiany w swoich strukturach. Ważnym i wartościowym krokiem jest zatrudnienie autoryzowanego doradcy, który zajmie się przygotowaniem firmy do wejścia na rynek NewConnect.

Jednym z obowiązków autoryzowanego doradcy jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, który powinien być zatwierdzony przez władze. Wiele firm nie decyduje się na debiut giełdowy tylko i wyłącznie z powodu konieczności ukazania swoich danych finansowych oraz wielu spraw związanych z prowadzeniem działalności do publiczności. Najczęściej wybieranym sposobem wejścia na rynek NewConnect jest oferta prywatna.

Na jakiej podstawie działa rynek NewConnect?

Rynek NewConnect działa na podstawie przygotowanego Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W ciągu dwóch lat od uruchomienia rynku NewConnect pojawiły się dwa dodatkowe dokumenty, a mianowicie: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect. Ich wprowadzenie miało spowodować poprawę standardów panujących na rynku, wzmocnić jej przejrzystość oraz ochronę inwestorów. Konsekwencją miał być rozwój samego rynku NewConnect.

Jak inwestować na rynku NewConnect?

Samo inwestowanie na rynku NewConnect wiele nie różni się od inwestowania na głównym parkiecie. Pierwszym krokiem jest założenie swojego rachunku maklerskiego, który umożliwi umowę kupna i sprzedaży – od tego kroku rozpoczyna się przygoda na rynku NewConnect. Warto w tym momencie również wspomnieć o ryzyku jakie niesie inwestowanie. Wszystko za sprawą przedsiębiorstw, które jeszcze nie zdobyły swojej pozycji rynkowej i są podatne na wahania rynkowe, czego następstwem jest kurs samych akcji.