Ulga IP BOX pozwala na niższe opodatkowanie dochodów z praw kwalifikowanych, co może znacząco ułatwić prowadzenie badań. Efektem ulgi ma być wsparcie krajowego rozwoju oraz zachęcenie do prowadzenia działań badawczych. Jednak czym tak dokładnie jest ulga IP BOX i kto może z niej skorzystać?

Czym jest ulga IP BOX?

Ulga IP BOX (czyli Intellectual Property Box) to możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej, wprowadzona wraz z rozpoczęciem 2019 roku. Zakłada ona, że dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, mogą zostać opodatkowane stawką w wysokości 5%. Osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową mają zostać w ten sposób zachęceni do komercjalizacji wyników prac i badań.

Co oznacza, że w praktyce pozwala to na rozliczenie dochodów np. z wynalazku lub programu komputerowego po niższej stawce podatkowej. Może to stanowić również zachętę do eksperymentowania oraz nierezygnowania przez młodych naukowców z prowadzenia działalności intelektualnej.

Przede wszystkim należy pamiętać, że podczas płacenia zaliczek na poczet podatku co miesiąc nie stosuje się ulgi IP BOX. Można ją wziąć pod uwagę dopiero w momencie rozliczenia, podsumowującego miniony rok. Dzieje się tak, ponieważ należy dołączyć do niego pełną ewidencję księgową, która będzie potwierdzać zeznanie podatkowe.

Odliczenie funkcjonuje jak wszystkie inne i w jego ramach otrzymuje się zwrot podatku już po okresie rozliczeniowym. Na wszelki wypadek warto mieć skompletowany zestaw dokumentów potwierdzający prawo do skorzystania z tej ulgi na wypadek kontroli skarbowej. Dla pewności można poprosić o indywidualną interpretację Krajową Informację Skarbową. Dokument ten będzie bezsprzecznym potwierdzeniem prawa do skorzystania z ulgi.

ulgi ip box

Jakie są warunki skorzystania z IP BOX?

Aby móc skorzystać z ulgi IP BOX należy spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim trzeba prowadzić badania badawczo-rozwojowe. Według ustawy o PIT, dochód, dla którego można uzyskać ulgę IP BOX, musi być dochodem uzyskanym z kwalifikowanego IP. Obejmuje on zysk ze sprzedaży, należności otrzymywane przez wzgląd na umowy licencyjne czy uzyskanego odszkodowania za naruszenie praw kwalifikowanego IP.

Warto wiedzieć, że iloczyn dochodu kwalifikowanego IP oraz wskaźnika nexus są podstawą do wyliczania preferencyjnej wysokości podatku. We wskaźniku nexus bierze się pod uwagę koszty działalności badawczo-rozwojowej, wyników prac nabytych od innych podmiotów (powiązanych i niepowiązanych) oraz nabytego kwalifikowanego IP.

Prawa kwalifikowane IP, czyli co?

Prawa własności intelektualnej, upoważniające do skorzystania z ulgi IP BOX, są dokładnie określone, a ich katalog zamknięty. Oznacza to, że aby móc skorzystać z ulgi należy być w posiadaniu praw wymienionych w obu ustawach o podatkach (zarówno PIT, jak i CIT).

W spisie kwalifikowanych praw własności intelektualnej można znaleźć patent, prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego. W katalogu znajdują się również prawa, uzyskane na drodze rejestracji topografii układu scalonego, autorskie prawo do programu komputerowego, zarówno prawa z rejestracji, jak i dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze czy prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej odmiany rośliny.

Czym są badania badawczo-rozwojowe?

W ramach wspomnianej działalności badawczo-rozwojowej mogą być prowadzone badania naukowe oraz prace rozwojowe. Zakłada się, że charakter takiej działalności może znacząco poszerzyć wiedzę w określonej dziedzinie, stąd potrzeba zachęcania do jej prowadzenia poprzez niższy podatek. Efektem prowadzonej działalności powinno być stworzenie lub unowocześnienie procesów, produktów lub usług, pozwalające na rozwój społeczeństwa.

W ramy badań naukowych zaliczają się głównie działania eksperymentalne i teoretyczne. Ich celem na być poszerzenie horyzontów oraz zdobycie nowej wiedzy (lub rozwinięcie dotychczasowej).

Prace rozwojowe odnoszą się do eksploracji dostępnej wiedzy, aby ulepszać i unowocześniać funkcjonujące już procesy, produkty lub usługi. Warto pamiętać, że prace rozwojowe nie charakteryzują się działaniem rutynowym.