W 2020 roku wprowadzono mikrorachunki podatkowe mające na celu ułatwienie rozliczania się z urzędem skarbowym i ograniczanie pomyłek. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy Państwu czym jest mikrorachunek i jak go wygenerować. Odpowiemy także na pytanie kto może skorzystać z takiego rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem.

Czym jest mikrorachunek?

Jest to indywidualny, specjalnie wygenerowany numer konta, na który podatnik wpłaca należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od dochodów przedsiębiorstw (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Mikrorachunku używamy wyłącznie do regulowania zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Wszelkiego rodzaju zwroty nadpłat i podatków odbywają się drogą tradycyjną, to znaczy trafiają albo na wskazany numer rachunku lub są przesyłane przekazem pocztowym. Dodatkowo mikrorachunki służą do przelewania zaliczek na podatki czy nałożonych odsetek karnych. Pozostałe podatki, czyli te od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizny czy podatek akcyzowy, nadal wpłacamy na konto właściwego urzędu skarbowego.

Pełna księgowość spółek z o.o

Mikrorachunek stanowi nie lada ułatwienie dla podatnika, wcześniejsze trudności polegały na tym, że za każdym razem trzeba było samodzielnie pilnować, czy wpłacamy pieniądze do właściwego urzędu i na odpowiednie konto. Popełnienie błędu wiązało się ze składaniem wyjaśnień i kłopotliwym przeksięgowaniem, które mogło zająć nawet kilka tygodni. Używając mikrorachunku mamy tylko jeden numer konta bankowego i nawet gdy zapomnimy wskazać informacje w tytule przelewu, wpłata najczęściej trafia do odpowiedniego działu.

Kto może skorzystać z mikrorachunku podatkowego?

Jest to rozwiązanie wprowadzone z myślą zarówno o osobach fizycznych, jak i przedsiębiorstwach. Ma na celu uproszenie regulowania należności wobec urzędu skarbowego. Nie trzeba podejmować żadnych specjalnych kroków w celu otrzymania mikrorachunku, jest on bowiem generowany automatycznie przez system administrowany przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Jak sprawdzić numer rachunku?

Numer mikrorachunku możemy sprawdzić w urzędzie skarbowym lub wchodząc na stronę generatora mikrorachunku podatkowego i wpisać właściwy PESEL lub NIP. PESEL podają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Z kolei NIP dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą lub podatników VAT. NIP jest konieczny także w przypadku płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Sprawdzenie mikrorachunku przez Internet jest niezmiernie proste, zajmuje zaledwie kilka minut i możemy sprawdzać go tak często jak potrzebujemy. Warto podkreślić, iż numer ten jest niezmienny i nie zależy od ewentualnych przeprowadzek, zmian nazwiska czy urzędu skarbowego.

Jak wygląda numer mikrorachunku?

Mikrorachunek, podobnie jak każdy inny rachunek bankowy składa się z 26 cyfr. Numer złożony jest z kilku sekcji o konkretnym znaczeniu wyznaczonym przez Ministerstwo Finansów. System generuje numery zgodnie ze wzorem: LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX, gdzie LK oznacza liczbę kontrolną. Kolejne liczby to wartość stała dla każdego mikrorachunku podatkowego, która określa numer rozliczeniowy w NBP. 222 to stała wartość uzupełniająca nadana przez NBP. Y może mieć wartość 1 w przypadku osób posługujących się numerem PESEL, a 2 w przypadku użytkowników NIPu. Pozostałe liczby to nasz numer PESEL lub NIP uzupełniony jednym, lub dwoma zerami.

Znajomość wzoru mikrorachunku pozwoli nam uchronić się przed próbami wyłudzeń. Oszuści i naciągacze często próbują podszywać się pod urząd skarbowy. Warto przy tym podkreślić, iż urząd nie wysyła nigdy e-maili i SMS-ów z podanym linkiem do wykonania przelewów. Jest to jedna z metod oszustów. Urząd skarbowy komunikuje się z nami jedynie poprzez wysyłanie listów poleconych bądź przez profil zaufany.

Wpłaty na mikrorachunek dokonujemy w formie przelewu, w tytule wskazując podatek, który chcemy uregulować oraz okres, za jaki go opłacamy.