Firma bez ZUS — czy to jest możliwe?

Odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umożliwia przedsiębiorcy korzystanie z różnych świadczeń. Obowiązkiem ich płacenia są zobowiązani:

  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej,
  • udziałowcy jednoosobowej spółki z o.o.,
  • jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy prowadzą indywidualną działalność opartą na wpisie do CEIDG,
  • jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach spółki cywilnej.

Jest to więc większość form prowadzenia działalności. Istnieją jednak sytuacje, w których nie ma konieczności płacenia składek. Szczegółowe informacje na temat obowiązku ich odprowadzania umieszczone są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

uniknięcie płacenia zus

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest drugą najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia przedsiębiorstwa (zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej). Posiada ona wiele zalet — jedną z nich jest brak konieczności płacenia składek ZUS przez wspólników.

Na czym to polega? Jeżeli spółka z o.o. nie będzie odprowadzała składek ZUS, jej wspólnicy nie będą objęci ubezpieczeniem chorobowym i społecznym. To może w dużym stopniu utrudnić m.in. korzystanie z pomocy służby zdrowia. Opłacanie składek w przypadku wspólnika umożliwia zatrudnienie się w spółce na etat — dzięki temu osoba będzie mogła wejść w posiadanie ubezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, iż możliwość nieodprowadzania składek ZUS nie dotyczy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku rejestru tego rodzaju spółki konieczne jest zgłoszenie jedynego wspólnika jako płatnika do 7 dni od dnia rejestracji. Obowiązkowe płacenie składek dotyczy również członków zarządu oraz wspólników, którzy posiadają umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, czyli osób zatrudnionych.

Założenie spółki z o.o. jest korzystne m.in. w sytuacji, gdy osoba skorzystała już ze wszystkich udogodnień przydzielanych przedsiębiorcom i niedługo wejdzie w zakres dużego ZUSu.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, której nie trzeba rejestrować ze względu an swoją formę. Jej założenie jest możliwe, gdy przychód w żadnym miesiącu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie jest ona działalnością gospodarczą ze względu na swój niski poziom przychodów.

Jedną z korzyści wymienianych w założeniu działalności nierejestrowanej jest brak obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza w połączeniu z etatem

Kolejnym sposobem na uniknięcie płacenia składek do ZUS-u jest połączenie prowadzenia działalności gospodarczej z etatem. Każda osoba posiadająca tego typu posadę i otrzymująca co najmniej minimalne wynagrodzenie, nie musi płacić ubezpieczenia społecznego. Wymogiem jest jedynie płacenie składki zdrowotnej (istnieje jednak możliwość jej odliczenia z podatku dochodowego).

Ulga na start

Dzięki uldze na start, przedsiębiorcy nie muszą płacić składek przez pierwsze 6 miesięcy. Nie obowiązuje to przez cały okres trwania działalności, ale z pewnością umożliwia ograniczenie wydatków na wstępnym etapie rozwoju firmy. Ulga na start przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy założyli działalność po raz pierwszy lub nie prowadzili jej przez co najmniej 5 lat. Muszą być to osoby fizyczne, które prowadzą działalność jednoosobową bądź są wspólnikami spółki cywilnej. Ponadto nie mogą wykonywać żadnych działań na rzecz byłego pracodawcy, który zatrudniał ich w bieżącym bądź poprzednim roku.

Składki ZUS w ograniczonej formie

Przedsiębiorców, którzy wykorzystują ulgę na start, obejmuje obowiązek rozliczania składek ZUS, jednak w ograniczonej formie. Opłacają oni tylko i wyłącznie świadczenie zdrowotne. Podleganie ubezpieczeniom społecznym rozpoczyna się dopiero po 6 miesiącach prowadzenia działalności.

Pomoc profesjonalistów

Składki ZUS to poważne zobowiązanie, którego wymogiem jest comiesięczne odprowadzenia składek. Informacje na temat wymaganych odpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskają Państwo u naszych doświadczonych ekspertów finansowych. Zapraszamy do kontaktu już dziś!