Spółka z o.o. – ogólna charakterystyka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa, którą może utworzyć jedna bądź większa liczba osób. Podlega ona pod prawo handlowe, dlatego regulacje na temat jej funkcjonowania znajdziemy w Kodeksie Spółek Handlowych. Osoby, których celem jest założenie tego typu spółki, informacje uzyskają m.in. z artykułów 11-12 oraz 151-300 wspomnianej ustawy.

Spółka z o.o. jest jedną z dwóch rodzajów spółek kapitałowych (wraz ze spółką akcyjną). Istotną funkcję odgrywa kapitał, który jest przekazywany w momencie rozpoczęcia działalności. Do jej utworzenia konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

zakładanie spółki z o.o.

Sporządzanie umowy

Podstawowym warunkiem przy zakładaniu spółki z o.o. jest podpisanie umowy. W przypadku jednoosobowej działalności będzie to akt założycielski. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Musi ona zawierać:

  • nazwę spółki oraz adres jej siedziby,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • przedmiot działalności spółki,
  • informacje na temat możliwości posiadania przez wspólnika większej ilości udziałów,
  • kwotę udziału każdego ze wspólników,
  • w przypadku wyznaczonego czasu spółki jego zawarcie.

Nie zawsze jednak umowa sporządzona tylko i wyłącznie z powyższych elementów będzie wystarczająca. Najłatwiejsze będzie przygotowanie umowy przy jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku większej liczby wspólników, wspomniane elementy mogą nie wystarczyć. W tym temacie warto więc zasięgnąć porady ekspertów.

Obowiązkowa rejestracja

Konieczny podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpis do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Dopiero wtedy spółka zaczyna posiadać swoją końcową formę. Wspólnicy składają wniosek z prośbą o rejestrację do sądu rejestrowego. Musi być on podpisany przez każdego z członków zarządu.

Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Założenie spółki o ograniczonej odpowiedzialności przez internet nie jest skomplikowane. Należy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie można założyć konto, które będzie zawierać profil przedsiębiorstwa. Następnym krokiem jest wybranie typu tworzonej spółki i określenie co będzie zawierała umowa. Najlepiej jest bazować na gotowych wzorach.

Po dokładnym uzupełnieniu strona przekierowuje do wniosków sądowych. Tam można podpisać dokumenty elektronicznych podpisem. Na końcu następuje uregulowanie wszystkich płatności, a wniosek zostaje wysłany do sądu rejestrowego.

Korzyści założenia spółki z o.o. przez internet

Oprócz standardowej procedury podpisania aktu notarialnego spółkę z o.o. można również założyć przez internet. Jest to znacznie szybszy, ale również tańszy sposób. Wymogiem jest posiadanie elektronicznego podpisu w serwisie ePUAP oraz możliwości dokonywania elektronicznych płatności.

Brak konieczności korzystania z usług notariusza pozwala zaoszczędzić pieniądze. W dodatku nie trzeba czekać na wolny termin. Niższe są również koszty związane z opłatami sądowymi.

Jakie zalety przyniesie nam prowadzenie spółki z o.o.?

Spółka z o.o. posiada zarówno zdolność prawną, jak i zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że może ona zaciągać zobowiązania, pozywać lub być pozwaną czy nabyć prawa (np. do nieruchomości).
Założenie spółki z o.o. nie wymaga dużej ilości kosztów. Konieczne jest założenie kapitału zakładowego, którego wysokość musi wynieść co najmniej 5 tys. złotych. Pod uwagę należy wziąć również wymagane opłaty przy zawieraniu umowy i rejestracji spółki w KRS (około 1000 zł). Wciąż sumy te jednak nie są wysokie w porównaniu do np. założenia spółki akcyjnej, a przy procedurze internetowej można je w dużym stopniu zmniejszyć. Po objęciu udziałów przedsiębiorca uzyskuje możliwość podejmowania decyzji o sprawach spółki.
Kolejną zaletą spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Co to oznacza? Za wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli odpowiedzialność bierze tylko i wyłącznie spółka. Wspólnicy nie odpowiadają więc swoim majątkiem (taka sytuacja może się zdarzyć tylko w wyjątkowych okolicznościach).
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej rzetelnych informacji na temat spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sposobie ich funkcjonowania, zapraszamy do kontaktu z naszym doświadczonym zespołem.