Na polskim rynku spotkamy się z wieloma rodzajami przedsiębiorstw gospodarczych — od jednoosobowych działalności po różnego rodzaju spółki. Ta ostatnia jest prowadzona przez osobę fizyczną bądź prawną, której podstawą jest umowa lub status. Ich głównym celem jest osiągnięcie zysku. Dzielą się one na spółki handlowe oraz cywilne.

Czym jest spółka prawa handlowego?

Spółka prawa handlowego to jeden z rodzajów spółek funkcjonujących na polskim rynku. Jest to forma prawna, dzięki której przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą. Dzieli się na spółki kapitałowe oraz osobowe. Przepisy na temat jej utworzenia oraz funkcjonowania zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). W przypadku spraw nieuregulowanych sięga się również do Kodeksu Cywilnego. Spółkę handlową założyć można, zawiązując umowę, która jest podstawowym „aktem ustrojowym”.

spółka prawa handlowego

Spółki handlowe osobowe

Do założenia spółki handlowej osobowej konieczne jest podpisanie umowy przez co najmniej dwie osoby. Dlatego ten rodzaj działalności opiera się na więzi między wspólnikami, którzy wspólnie prowadzą przedsiębiorstwo.

Spółki handlowe osobowe posiadają zdolność prawną. Oznacza to, iż mogą we własnym zakresie zawierać umowy, zaciągać zobowiązania czy rozporządzać własnym majątkiem.

Spółki handlowe osobowe dzieli się na:

  • Spółka jawna — posiada zdolność prawną bez osobowości prawnej. Oznacza to, że ma możliwość zdobywania praw czy zaciągania pożyczek. Wspólnikami muszą osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów (takich jak inżynier budownictwa, doradca podatkowy czy adwokat). Umowa powinna mieć formę dokumentu pisemnego, a podpisanie aktu notarialnego nie jest wymagane. Jeżeli kwestie zarobków nie będą zawarte w umowie, będą one dzielone po równo.
  • Spółka partnerska — założyć ją mogą co najmniej dwie osoby, które mogą wykonywać wolne zawody. Podobnie jak inne spółki osobowe, posiada zdolność prawną. Do założenia konieczne jest podpisanie umowy oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest wymagane posiadanie kapitału zakładowego. W spółce partnerskiej podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można utworzyć zarząd.
  • Spółka komandytowa — zakładana jest przez co najmniej dwóch wspólników, którzy dzielą się na komandytariusza i komplementariusza. Ze względu na to posiadają oni odmienną pozycję prawną w spółce, prowadzą działalność pod własną firmą. Obowiązkiem komplementariusza jest odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania finansowe. Komandytariusz zaś ma rolę pasywną i odpowiada za zobowiązania tylko do określonej sumy. Spółka komandytowa zakładana jest przez podpisanie aktu notarialnego przez wspólników i posiada możliwość zdobywania własnych praw.
  • Spółka komandytowo-akcyjna — podobnie jak spółka komandytowa, posiada w zarządzie dwie osoby — różnicą jest jednak podział na komplemetariusza i akcjonariusza (zamiast komandytariusza). W zamian aktu notarialnego podpisywany jest statut (wymóg — podpis wszystkich komplementariuszy). Tak jak reszta spółek osobowych, posiada zdolność prawną.

Spółki handlowe kapitałowe

Spółka handlowa kapitałowa, w odróżnieniu od osobowej, posiada działalność opartą na kapitale (a nie jak w przypadku tej drugiej na wspólnikach). Uzyskuje ona możliwość do nabywania praw, takich jak własności nieruchomości czy pozywanie bądź bycie pozywaną. Podatnikami są zarówno wspólnicy, jak i spółka.

W spółkach osobowych ważne są relacje między wspólnikami — w przypadku kapitałowych liczy się głównie kapitał, a skład wspólników jest zmienny. Każdy z nich posiada odpowiedzialność za kapitał jedynie do objętych przez siebie udziałów.

Spółki handlowe kapitałowe dzieli się na:

  • Spółka akcyjna — jest to forma spółki, która wypierana jest głównie przez duże firmy, ponieważ warunkiem jest kapitał zakładowy o minimalnej wartości 100 tys. złotych. Jest on utworzony z wkładów akcjonariuszy. Decyzje podejmuje zarząd.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — jest to rodzaj przedsiębiorstwa, który może zostać utworzony przez jedną lub więcej osób. Wymagany jest wkład w wysokości minimum 5 tys. złotych. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Przy zakładaniu spółki przedsiębiorcy często zastanawiają się, jaki rodzaj działalności przyniesie im największe korzyści. Nie jest to łatwa decyzja, dlatego w trakcie jej podejmowania warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa naszych ekspertów, którzy pomogą Państwu w wybraniu odpowiedniego rodzaju spółki!