Interpretacja indywidualna to rodzaj pisma, które jest wydawane przez organ skarbowy po złożeniu odpowiedniego wniosku przez podatnika. Jeśli nie jesteś pewien, czy odpowiednio stosujesz się do przepisów prawa podatkowego, powinieneś skorzystać z tego rodzaju usługi. W trakcie tworzenia takiego pisma należy uwzględnić wszystkie istotne aspekty, m.in. obecną sytuację finansową podatnika.

Indywidualną interpretację podatkową sporządza się w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych ulg podatkowych, które można uzyskać aktualnie lub w przyszłości. Interpretację podatkową można złożyć zarówno elektronicznie, jak i listownie bądź osobiście w urzędzie.

Opłata za złożenie wniosku o interpretację podatkową musi zostać opłacona w ciągu 7 dni od daty złożenia, a jego koszt wynosi 40 zł. Warto również zaznaczyć, iż korzystając z pomocy pośrednika, należy dopłacić kwotę w wysokości 17 złotych. Informacje na temat wysokości opłat i numeru konta możesz odnaleźć na stronie wybranego urzędu.

Kto może złożyć wniosek o interpretację indywidualną podatkową?

Pismo to mogą napisać następujące osoby:

  • osoba prawna (np. spółka),
  • osoba fizyczna,
  • inne (stowarzyszenie czy spółka cywilna).

Jak złożyć wniosek?

Składając wniosek, należy zacząć od dokładnego rozważenia jego zawartości i treści. Obowiązkiem jest opisanie indywidualnej sytuacji oraz uwzględnienie własnego stanowiska w sposób niezwykle szczegółowy, bowiem to od treści wniosku będzie zależeć czy sprawa zostanie rozpatrzona. Bardzo ważne jest, aby wszelkie informacje zawarte we wniosku były zgodne z prawną. W przeciwnym razie, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów we wniosku tuż po jego wysłaniu nie musisz od razu wpadać w panikę. Zgodnie z prawem, masz 7 dni na naniesienie ewentualnych poprawek, musisz jednak pamiętać o przestrzeganiu terminu. Po rozpatrzeniu pisma, otrzymasz wiadomość od Krajowej Informacji Skarbowej na temat interpretacji podatkowej.

interpretacja indywidualna podatkowa

Krajowa Informacja Skarbowa ma 3 miesiące na wydanie interpretacji. Należy uwzględnić jednak to, że ten termin może ulec wydłużeniu. W przypadku braku uzyskania interpretacji w ciągu 3 lub 4 miesięcy, będzie to oznaczało to, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Taka sytuacja jest określana mianem interpretacji milczącej.

Co zrobić w przypadku niezadowolenia z otrzymanej interpretacji?

Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej interpretacji, możesz złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Istotne jest, iż sąd powinien być zlokalizowany na terenie obszaru, w którym mieszkać. Zażalenie musi zostać złożone nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania interpretacji.

W ciągu 30 dni od złożenia skargi należy spodziewać się informacji zwrotnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma miesiąc na ewentualną zmianę interpretacji.

Na co może liczyć osoba składająca wniosek o interpretację indywidualną?

Przed złożeniem wniosku o interpretację należy wiedzieć, czego możesz oczekiwać. Podatnik piszący pismo może liczyć na nienaliczenie odsetek za zwłokę, zwolnienie z obowiązku zapłaty czy uwolnienie od odpowiedzialności za dane wykroczenie bądź przestępstwo. Istotne jest również to, że interpretacji nie nabywasz dożywotnio. W przyszłości, w każdej chwili możesz ją utracić lub sąd może orzec o jej wygaśnięciu. Jeśli któraś z tych sytuacji nastąpi, urząd ma obowiązek poinformować o tym podatnika, specjalnym postanowieniem. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją lub jest ona dla Ciebie niesatysfakcjonująca, możesz również złożyć specjalne zażalenie, a następnie czekać na jego rozpatrzenie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat interpretacji indywidualnej podatkowej? Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony lub do bezpośredniego kontaktu z naszym doświadczonym zespołem, który postara się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania.