Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób. Jest ona jedną ze spółek kapitałowych, razem ze spółką akcyjną. Jak możemy zauważyć już po samej nazwie, spółkę z o.o. charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność. Każda osoba planująca ją założyć zastanawia się, na czym owa odpowiedzialność ma polegać. Jeśli chcesz się dowiedzieć, za co będziesz odpowiadał, jako wspólnik bądź prezes zarządu spółki, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem.

Członkowie spółki z o.o.

Na samym początku chcielibyśmy wyodrębnić poszczególne jednostki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  1. Pierwszym z organów są wspólnicy, czyli osoby, które podejmują wszystkie najważniejsze decyzje i działania. Są oni również właścicielami spółki i ich obowiązkiem jest codzienne sprawowanie kierownictwa.
  2. Drugim i ostatnim organem w spółce z o.o. jest zarząd. Do jego zadań należą nieco inne, ale również bardzo istotne aspekty, takie jak: podpisywanie umów czy dokonywanie różnych przedsięwzięć. Zajmuje się on również reprezentacją spółki wśród innych osób.

Jak wygląda odpowiedzialność w przypadku zadłużeń?

Jeśli masz do czynienia z zadłużeniami w spółce, bardzo wiele zależy od tego, do jakiego organu przynależysz, ponieważ od tego w dużej mierze zależy, jak wielką odpowiedzialność będziesz musiał ponieść.

Jeśli spółka nie jest w stanie pokryć kosztów długu, członkowie zarządu muszą odpowiadać za zobowiązania swoim majątkiem. Jest to zawarte w art. 299 ksh. W przypadku chęci uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu mogą oni skorzystać ze sposobu polegającym na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Jeśli niezłożenie wniosku nastąpiło bez winy członka zarządu, również może on uniknąć odpowiedzialności za pokrycie kosztów długu.

W przypadku wspólnika nie jest ona zbyt wielka. Można powiedzieć, że praktycznie nie odpowiada on za żadne zobowiązania. W tym wypadku liczy się jedynie majątek, jaki został wniesiony przez wspólnika. Jeśli spółka nie będzie w stanie zwrócić wpłaconego majątku wspólnikowi z powodu problemów finansowych, nie będzie on mógł ubiegać się o zwrot swojego wkładu. Dzieje się tak, ponieważ w chwili oddania części pieniędzy dla spółki przez wspólnika, nieodwracalnie zmieniają one właściciela.

odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w przypadku równoczesnego sprawowania roli wspólnika i członka zarządu

Gdy osoba jest jednocześnie wspólnikiem i członkiem zarządu spółki, odpowiedzialność wygląda w nieco inny sposób. Jest to pewnego rodzaju wyjątek, jednak warto o nim wspomnieć. Mimo iż dana osoba jest wspólnikiem, wciąż będzie ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Dzieje się tak, ponieważ zasady przewidziane dla członka zarządu mają swego rodzaju pierwszeństwo, nad tymi przewidzianymi dla wspólników. Osoba będzie odpowiadała w ten sam sposób jak w przypadku bycia jedynie członkiem zarządu.

Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Obecnie możliwe jest założenie spółki z o.o. przez stronę internetową. Wbrew pozorom, jest to bardzo szybkie i nieskomplikowane. Aby tego dokonać, należy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i założyć tam konto. Następnie, konieczny jest wybór typu spółki, którą chcesz założyć. Kolejnym krokiem jest określenie, co będzie zawierała umowa. Gdy uzupełnisz wniosek, zostaniesz przekierowany do strony z wnioskami sądowymi. Należy podpisać dokument i wysłać go do sądu rejestrowego. Jak widać, jest to naprawdę prosty i szybki sposób, który nie wymaga wychodzenia z domu.

Jakie korzyści niesie za sobą założenie spółki z o.o.?

Wśród zalet zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warto wymienić przede wszystkim niskie koszty. Minimalna wysokość kapitału musi wynosić jedynie 5 tys. złotych. Istotną zaletą jest również to, że wszelką odpowiedzialność ponosi sama spółka. Wspólnicy nie odpowiadają za żadne zobowiązania swoim majątkiem.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się nieco więcej o odpowiedzialności w spółce z o.o. czy o ogólnej istocie jej funkcjonowania, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z naszym doświadczonym zespołem.