Usługi księgowe są najpopularniejszym działaniem, które jest zlecane firmom zewnętrznym i są podstawowym elementem rachunkowości. Księgowi zajmują się głównie prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przechowywaniem faktur przedsiębiorstwa, obliczaniem podatków czy ewidencją zdarzeń gospodarczych. Do ich zadań należy także informowanie właścicieli o stanie finansów przedsiębiorstwa. Czym powinno odznaczać się skuteczne biuro rachunkowe? O czym musi pamiętać każdy księgowy?

stałe ceny ewidencyjne

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to przedsiębiorstwo, które uprawnione jest do prowadzenia ksiąg i świadczy usługi w tym zakresie, na podstawie zawartej z podatnikiem umowy. Co ciekawe, taką formę aktywności gospodarczej, której zadanie polega na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, może prowadzić każdy przedsiębiorca. Podczas poszukiwań biura warto wybrać takie, które wyróżnia się wysokim stopniem profesjonalizmu i dużym doświadczeniem.

Co wyróżnia dobre biuro rachunkowe?

Podstawą jest rzeczywista i realna wiedza zespołu pracującego w biurze rachunkowym. Doświadczenie i wykształcenie sprawiają, że praca wykonywana jest szybciej i efektywniej, co finalnie przekłada się na zadowolenie Klienta.

Rzetelność i jakość powinna prowadzić do spełnienia wszystkich oczekiwań i potrzeb Klienta. Każda osoba korzystająca z usług księgowych w biurze rachunkowym powinna czuć się zaopiekowana, a tworzony dla niej plan działania powinien być indywidualny i nastawiony na elastyczność wobec korzystających z usług księgowych osób. Wspomniane wartości są bezcenne.

Zaangażowanie ze strony kadry pracowniczej i nieustanna pomoc w problematycznych dla Klienta kwestiach, daje mu poczucie bezpieczeństwa i pewność co do świadczonych usług. Ciągły kontakt i bieżące informowanie usługodawców o postępach czy napotykanych nieścisłościach wzmacnia relację na stopniu partnerskim. Dbanie o stosunki z Klientami jest niezwykle istotne.

Stosowanie technologii, które usprawniają procesy, przyspieszają je i eliminują błędy, to kolejna cecha, jaką powinno wyróżniać się biuro rachunkowe. Automatyka prostych i cyklicznych zadań pozwala na skupienie uwagi poważniejszym i bardziej problematycznym kwestiom.

Czym są ceny ewidencyjne?

Ceny ewidencyjne to podstawowe zagadnienie, które musi być przyswojone przez każdego księgowego. Są to ceny, na podstawie których dokonywana jest ewidencja materiałów. Mają one ścisły związek z ceną danego składnika majątku, jakie przedsiębiorstwo wytworzyło bądź nabyło. Istnieje podział na stałą cenę ewidencyjną i zmienną cenę ewidencyjną.

Zmienna cena ewidencyjna to inaczej rzeczywista cena zakupu lub nabycia danego składnika majątku. Stała cena ewidencyjna zwana jest zaś przewidywaną.

Stała cena ewidencyjna

Stała cena ewidencyjna jest to cena planowana – przyjęta i umowna. Używa się jej, aby dokonać wyceny przychodów i rozchodów określonych materiałów w przedsiębiorstwie. Jest ona niezmienna w ciągu określonego przedziału czasowego oraz ustalona samodzielnie przez jednostkę, aby w pełni uprościć proces ewidencji przychodu i rozchodu towarów. Stałe ceny ewidencyjne przyjmowane są zazwyczaj na poziomie ceny nabycia netto oraz ceny sprzedaży netto, która obejmuje cenę zakupu netto i marżę, oraz cenę sprzedaży brutto, która obejmuje cenę sprzedaży netto i VAT należny.

Ze względu na wcześniejsze planowanie ceny ewidencyjnej, wyróżnia się cztery typowe dla niej rodzaje:

  • cenę przewidywaną,
  • cenę, która występowała do tej pory najczęściej,
  • cenę będącą średnią cen z okresu poprzedzającego,
  • cena ostatniego zamówienia podczas ostatniego okresu.

Trzeba także podkreślić, że planowana wartość ceny ewidencyjnej ma uprościć i usprawnić funkcjonowanie mechanizmu prowadzenia wyceny asortymentu w przedsiębiorstwie. Procedura ta prowadzi do powstawania odchyleń od cen ewidencyjnych. Jest to skutek różnic występujących między cenami rzeczywistymi, a przyjętymi cenami ewidencyjnymi, o czym nie wolno zapomnieć.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz skorzystania z oferowanych przez nas, profesjonalnych usług księgowych!