Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, która zazwyczaj jest pierwszą prowadzoną przez przedsiębiorcę formą działalności, powinien on znać rodzaje opodatkowania, na jakie może się zdecydować. Decyzja o wyborze któregoś z nich jest jednym z najbardziej kluczowych wyborów, przed jakim staje właściciel firmy, gdyż każdy rządzi się osobnymi regułami.

Zasady ogólne

Zasady ogólne in. skala podatkowa to forma, w której opodatkowaniu podlega bezpośrednio dochód (różnica przychodu i kosztów) przedsiębiorcy. Istnieją dwa progi podatkowe dla tej formy opodatkowania. Przy dochodach poniżej 120 000 zł rocznie stawka podatku wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3600 zł – 30000 zł kwoty wolnej od podatku x 12% podatku) za dochody uzyskane w 2022 roku i 17% za rok 2021 przy k.z.p. (5100 zł).

Przy drugim progu podatkowym stawka wynosi 10 800 zł (120 000 opodatkowane na 12% — 14 400 – 3600 zł k.z.p.) plus 32% od dochodów uzyskanych powyżej kwoty 120 000 zł.

Powyżej kwoty dochodu wynoszącej 1 000 000 zł przedsiębiorca zobligowany jest również do zapłacenia dodatkowego podatku tzw. daniny solidarnościowej, wynoszącego 4% dochodu obliczanego niezależnie od stawki z drugiego progu podatkowego 32%.

Skala podatkowa jest najczęściej wybieraną formą opodatkowania ze względu na możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu, skorzystania z szeregu ulg podatkowych, kwoty wolnej od podatku oraz opcji rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Warto pamiętać, że wybierając zasady ogólne, przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub Księgi przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy

W przypadku zdecydowania się na podatek liniowy dochody przedsiębiorcy zostają opodatkowane stawką 19% niezależnie od ich wysokości + 4,9% składki zdrowotnej odliczanej od dochodu. Od 1 lipca 2022 roku składkę zdrowotną można odliczyć od podatku w przypadku kwoty nieprzekraczającej 8700 zł rocznie.

podatek dla firm jednoosobowych

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość niezapłacenia podatku, jeśli firma w danym miesiącu nie przyniosła przychodów. Główna wada tej formy opodatkowania to brak jakichkolwiek ulg oraz możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku samotnych rodziców). Zdecydowanie się na podatek liniowy może okazać się opłacalne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, która okresowo może nie przynosić żadnych zysków lub przynoszącej zyski przekraczające drugi próg podatkowy na zasadach ogólnych.

Decydując się na podatek liniowy, przedsiębiorca musi prowadzić Księgę przychodów i rozchodów.

Ryczałt

W przeciwieństwie do wcześniejszych form opodatkowania ryczałt nie obejmuje dochodów przedsiębiorcy, lecz jego przychody. W tym wypadku nie można pomniejszyć przychodów o koszta podatkowe, a podstawą do rozliczenia są wystawiane faktury. Stawka ryczałtu różni się w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i wynosi od 2 do 17%, co czyni tę formę opodatkowania opłacalną dla firm działających w niektórych branżach np. gastronomicznej, dla której podatek wynosi 3% (bez sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%) lub budowlanej opodatkowanej stawką 5,5%. Ryczałt może być również atrakcyjnym rozwiązaniem dla dobrze zarabiających przedstawicieli wolnych zawodów.

W czasach dynamicznie zmieniającego się prawa podatkowego samodzielne prowadzenie księgowości może okazać się problematyczne. Sprawne poruszanie się po przepisach podatkowych pozwala przedsiębiorcy nie tylko wybierać najkorzystniejsze rozwiązania, ale także unikać szeregu przykrych niespodzianek wynikających z niedopatrzenia lub nieznajomości najnowszych zmian.

CKSK to firma zajmująca się prowadzeniem księgowości w oparciu o komunikację online. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nasi Klienci otrzymują możliwość stałego wglądu w dane księgowe swojej firmy, będąc na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi jej stanu finansowego. Oferujemy pomoc najlepszych specjalistów, którzy pomogą Państwu prowadzić sprawną księgowość, dobrać optymalne rozwiązania podatkowe oraz obniżyć koszty prowadzenia działalności. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.