Leasing to powszechnie stosowana forma finansowania przez firmy różnego rodzaju środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Proces leasingu polega na podpisaniu umowy z leasingodawcą, który w zamian za ustaloną wcześniej kwotę płaconą w ratach (tzw. czynsz leasingowy) jest zobowiązany do zakupu wybranego środka i oddanie go do użytku przedsiębiorcy na określony czas. Gdy umowa dobiegnie końca, w zależności od rodzaju umowy przedmiot leasingu można (ale nie trzeba) wykupić lub staje się własnością leasingobiorcy podczas spłacania ostatniej raty. Ze względu na szczegóły umowy m.in. dotyczące czasu trwania, sposobu użytkowania, możliwości wykupu i rozliczenia podatkowe umowy leasingowej dzielą się na operacyjne oraz finansowe.

Leasing operacyjny

W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca wpisuje w koszt uzyskania przychodu wpłatę początkową, raty oraz pozostałe koszty leasingu (co zapewnia mniejszą podstawę opodatkowania) a sam przedmiot finansowania pozostaje własnością leasingodawcy z możliwością jego wykupu po zakończeniu umowy. W przypadku samochodów osobowych istnieją ograniczenia kwotowe dla pojazdów wartych więcej niż 150 tys. zł

Podatek VAT dla leasingu operacyjnego wynosi 23% (50% w przypadku samochodów osobowych) i jest naliczany do każdej opłaty leasingowej, podlegając odliczeniu wyłącznie przez leasingobiorcę.

Okres trwania umowy leasingowej musi być dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu umowy. Od długości trwania umowy zależy również wartość wykupu — w przypadku krótkich umów jest to zwykle ok. 20%, długich: 1%. Do odpisów amortyzacyjnych wyłączne prawo ma leasingodawca.

leasing finansowy i operacyjny różnice

Leasing finansowy

W leasingu finansowym leasingobiorca wpisuje w koszt uzyskania przychodu odsetki od rat leasingowych. Podatek VAT jest w tym wypadku opłatą jednorazową uiszczaną wraz z pierwszą spłacaną ratą. Leasing finansowy traktuje się jako dostawę towaru, dlatego stawka podatku VAT jest tu taka sama jak dla przedmiotu jej finansowania.

Przedmiot leasingu zalicza się jako część majątku leasingobiorcy, który jest odpowiedzialny za odpisy amortyzacyjne, a także ponosi całość kosztów jego utrzymania, jednak po zakończeniu umowy wraz z opłaceniem ostatniej raty, staje się on jego własnością. Okres trwania umowy nie podlega w tym wypadku regulacjom prawnym i zależy od negocjacji między stronami.

Co może być przedmiotem leasingu?

Przedmiotem leasingu może być niemal każde dobro inwestycyjne. Jednak by można było sfinansować w ten sposób niektóre z nich, należy spełnić szereg wymogów określających zdolność leasingową. Dotyczą one m.in. obrotów finansowych firmy oraz czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy leasingowe przed podpisaniem umowy przeprowadzają zazwyczaj procedury oceny ryzyka, zabezpieczając się w ten sposób przed nieuczciwymi lub niewypłacalnymi leasingobiorcami. Wymagania stawiane przed przedsiębiorcą rosną proporcjonalnie do wartości danego dobra inwestycyjnego.

Najczęściej za pomocą leasingu finansuje się samochody służbowe, które nie wymagają spełnienia innych wymagań niż zarejestrowana działalność gospodarcza. Popularnym przedmiotem umów leasingowych są również maszyny (produkcyjne, rolnicze, budowlane itp.), pojazdy przeznaczone do transportu wewnętrznego (np. wózki widłowe), komputery oraz różnego rodzaju urządzenia specjalistyczne (medyczne, poligraficzne, gastronomiczne itp.)

Umowy leasingowe obejmują nie tylko nowe urządzenia. Używany sprzęt także może być ich przedmiotem pod warunkiem, że nie przekroczył on pewnego wieku (zazwyczaj są to 4 lub 5 lat) lub nadmiernego stopnia eksploatacji.

Leasing operacyjny to znacznie bardziej popularna forma finansowania środków trwałych. Dzieje się tak, gdyż w większości przypadków jego warunki są korzystniejsze dla leasingobiorcy i pozwalają mu wliczyć w koszty prowadzenia działalności sporą część wydatków. Są jednak sytuacje, w których leasing finansowy może okazać się bardziej opłacalną alternatywą np. gdy przedmiotem finansowania są urządzenia objęte niską stawką VAT. Jest to również lepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym zależy na krótkim okresie trwania umowy. Wybór między obiema formami leasingu nie zawsze jest oczywisty, dlatego w wielu przypadkach optymalnym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy firmy zajmującej się działalnością rachunkowo-księgową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową i zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez nas usług!