Na co dzień dzieci, młodzież i studenci korzystają z ulg oraz zniżek. Mogą korzystać z tańszego transportu, opłat wstępu lub innych przywilejów cenowych. Okazuje się, że nie tylko pociechy mogą zaoszczędzić czy zyskać. Także rodzice, opiekunowie mogą posiadać ulgę prorodzinną, która uprawnia do ulg podatkowych. Dzięki niej dorośli płacą niższe składki i podatki, a zaoszczędzone pieniądze mogą wykorzystać w pożyteczny sposób. Warto zaznajomić się z prawem podatkowym, które obowiązuje każdego opiekuna wychowującego dziecko do lat 18 lub uczące się do 25. roku życia.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub rodzina zastępcza, czyli każdy, kto zajmuje się wychowaniem dziecka do osiągnięcia jego pełnoletności, bądź do ukończenia 25. roku życia ze statusem studenta. Przysługuje dorosłym powyżej 26. roku życia, jak i młodszym rodzicom, którzy dodatkowo mogą pobierać ulgi dla siebie samych. Warunkiem możliwości odliczenia takiej ulgi jest uzyskiwanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Kwestia dochodów

Aby móc skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy spełniać pewne warunki dochodowe. Limity dochodowe dotyczą kwoty zarabianej rocznie przez jedną osobę lub obojga rodziców. Warunkiem jest wychowywanie minimum jednego małoletniego dziecka oraz nieprzekraczanie kwot dochodu rocznego w wysokości 112 tysięcy złotych, kiedy rodzic lub opiekun wychowuje samotnie dziecko, a również ten sam dochód obowiązuje małżeństwo, w których przypadku to łączny zysk. 56 tysięcy złotych to limit dla osób, które wychowują dziecko wspólnie, ale bez zawarcia związku małżeńskiego. Co więcej, jeśli opieka dotyczy więcej niż jednego dziecka, ulga prorodzinna przysługuje bez względu na dochody.

ulgi na dziecko

Za dochody uznaje się kwoty opodatkowane według skali podatkowej, a także z kapitałów pieniężnych z 19% opodatkowaniem oraz spoza rolniczej działalności o tym samym opodatkowaniu 19%

Wniosek

Ulgę prorodzinną należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni, czyli podczas rozliczania PIT. Wniosek składa się w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37 i z załącznikiem PIT/O. Należy przygotować dane dziecka takie jak PESEL lub w razie jego braku imię, nazwisko i datę urodzenia. Wspólne rozliczanie z małżonkiem wymaga tylko jednego PIT/O, natomiast jeśli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają osobne zeznania podatkowe, muszą oni w załączniku PIT/O, wpisać kwotę, którą odlicza się od podatku.

Kwoty ulgi prorodzinnej różnią się w zależności od liczby dzieci. Więcej potomstwa oznacza większe kwoty ulgi, która przysługuje rodzinie.

Utrata prawa do ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna nie przysługuje w wybranych wariantach. Wiążą się z tym kwestie dochodowe, związki małżeńskie lub wiek dziecka, które jest pod opieką. Jeżeli w przypadku wychowywania jednego dziecka zostaje przekroczony limit dochodowy, rodzic nie może się ubiegać o taką ulgę. Jeśli dziecko wstąpiło w związek małżeński, automatycznie opiekun traci zdolność do dalszego korzystania z ulgi. Co więcej, jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia i nie zamierza kontynuować edukacji, także następuje utrata ulgi. Uwzględnianie ulgi podatkowej w zeznaniu podatkowym może mieć miejsce do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, pod warunkiem że posiada ono przez cały ten czas status studenta.

Wymagane dokumenty

W zeznaniu podatkowym należy wpisać liczbę wychowywanych dzieci, a także ich PESEL. W razie braku numeru ewidencyjnego trzeba uzupełnić pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Ponadto na żądanie odpowiednich organów władzy należy przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, akt urodzenia oraz dokumenty zatwierdzające bycie opiekunem prawnym.

Nie wszystko stracone

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej może pomóc rodzinom, które nie zarabiają dużo lub ze względu na ilość dzieci nie są w stanie wykorzystać ulgi w pełnej kwocie. Jeżeli zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi prorodzinnej, istnieje możliwość otrzymania różnicy. Odbywa się to w formie dodatkowego zwrotu.

Nasze biuro księgowości CKSK oferuje pomoc w rozliczaniu zeznań podatkowych oraz inne usługi księgowe. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą wypełnić dokumenty, rozliczenia, a także zawsze doradzą w kwestii finansów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej już dziś!