Koszty stałe nie zmieniają się w zależności od poziomu produkcji lub sprzedaży. Tego rodzaju opłaty muszą być uwzględnione przy obliczaniu kosztów jednostkowych produktów lub usług, a także w określaniu punktu równowagi, czyli minimalnego poziomu sprzedaży potrzebnego do pokrycia kosztów stałych.

Czym są koszty stałe?

Koszty stałe to opłaty, które pozostają stałe niezależnie od poziomu produkcji lub sprzedaży. Innymi słowy są to świadczenia, które nie zmieniają się wraz z ilością wyprodukowanych lub sprzedanych jednostek towarów lub usług.

Do tego rodzaju kosztów zalicza się czynsz lub wynajem lokalu, wynagrodzenie pracowników administracyjnych oraz koszty ubezpieczenia i abonamentów np. internetu lub telefonu. Ponadto są to opłaty związane z utrzymaniem sprzętu lub maszyn oraz należność marketingowa, takie jak reklamy w prasie, których cena jest stała, niezależnie od liczby zamieszczonych reklam.

Koszty stałe są jednym z dwóch rodzajów opłat obok kosztów zmiennych. Te z kolei zależą od ilości wyprodukowanych lub sprzedanych jednostek. Razem tworzą opłaty całkowite, czyli sumę wszystkich obciążeń poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z produkcją i sprzedażą towarów lub usług.

koszty stałe czym są

W biznesie ważne jest, aby dokładnie określić stałe wydatki, ponieważ mają one wpływ na decyzje biznesowe, takie jak ustalanie cen produktów lub usług, określanie minimalnej sprzedaży potrzebnej do osiągnięcia zysku czy analizowanie opłacalności przedsięwzięć.

Sposoby obliczania kosztów

Wydatki stałe nie zmieniają się wraz z poziomem produkcji lub sprzedaży, dlatego nie są one obliczane na podstawie ilości wyprodukowanych lub sprzedanych jednostek towarów lub usług.

Obliczenie powinności zależy od rodzaju kosztów. Niektóre opłaty są łatwe do określenia i są znane z góry (np. czynsz za wynajem), a inne wymagają szczegółowych analiz i mogą się zmieniać w zależności od okoliczności.

Oto kilka sposobów obliczania kosztów stałych:

  • Na podstawie rachunków – czynsz, ubezpieczenia, abonamenty i pensje pracowników administracyjnych mogą być łatwo określone na podstawie rachunków.
  • Na podstawie danych historycznych – jeśli przedsiębiorstwo działa już od pewnego czasu, to koszty stałe można określić na ich podstawie. Przykładowo, jeśli firma ma stałą liczbę pracowników administracyjnych, to ich wynagrodzenia można uważać za koszty stałe.
  • Analizując koszty zmienne – wpłaty stałe można również obliczyć przez różnicowanie kosztów zmieniających się w zależności od poziomu produkcji lub sprzedaży. Po odjęciu należności zmiennych od całkowitych, pozostaje nam stała opłata.

koszty stałe jak je obliczyć

Minimalizacja kosztów

Ponieważ wydatki pozostają stałe niezależnie od poziomu produkcji lub sprzedaży, ich minimalizacja jest często trudniejsza niż w przypadku kosztów zmiennych. Niemniej jednak, istnieją pewne sposoby, które mogą pomóc w ich zminimalizowaniu.

Jedną z takich metod jest automatyzacja procesów, polegająca na wdrożeniu systemów informatycznych lub maszynowych do wykonywania niektórych zadań. Pomaga to zmniejszyć opłaty związane z pracą ludzi i ich wynagrodzeniem.

Innym sposobem minimalizacji kosztów stałych jest zwiększenie wykorzystania zasobów. Warto wobec tego zastanowić się, czy wszystkie posiadane przez firmę zasoby, takie jak maszyny, sprzęty i pojazdy, są wykorzystywane w optymalny sposób.

Na koniec już warto rozważyć redukcję kosztów energii i wody. W tym celu niezbędne jest przeanalizowanie ich zużycia, a następnie poszukiwanie sposobów na ograniczenie kosztów ponoszonych z tego tytułu. Można zastosować m.in. oświetlenie energooszczędne, zmienić system ogrzewania lub poprawić izolację budynków.

koszty stałe najważniejsze informacje

Warto pamiętać, że redukcja kosztów stałych jest ważnym aspektem prowadzenia biznesu, jednak należy to robić w sposób ostrożny i nie wpływać negatywnie na jakość produktów lub usług oraz zadowolenie klientów.

W CKSK wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klienta. Oferujemy profesjonalne usługi i doradztwo. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!