Różnice trwałe i przejściowe

Różnice trwałe i przejściowe

Różnice, które występują między podatkową składników aktywów i pasywów a wartością księgową, mogą mieć charakter trwały lub przejściowy. To czy dana różnica jest trwała, czy przejściowa, ma ogromne znaczenie. Wpływa bowiem ona na poprawność obliczeń związanych z...
Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Często słyszy się o amortyzacji bilansowej i podatkowej, jednak warto zastanowić się, jakie podobieństwa i różnice między nimi występują. Oba rodzaje amortyzacji są zmniejszeniem wartości danego środka trwałego powstałego wskutek jego zużycia. Warto również wiedzieć,...
Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki

Czym jest kapitał zakładowy? Kapitał zakładowy to minimalny wkład wymagany przy zakładaniu spółki, który wnoszony jest przez wspólników. Może mieć zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną (nieruchomość, majątkowe prawa autorskie czy wierzytelność). Jego wielkość...
Spółka a działalność gospodarcza

Spółka a działalność gospodarcza

Czym jest działalność gospodarcza? Działalnością gospodarczą nazywa się każdą zorganizowaną działalność zarobkową, która podchodzi pod prawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wykonywana jest w sposób ciągły, a do jej prowadzenia wykorzystywany jest majątek...
VAT MOSS – na czym polega?

VAT MOSS – na czym polega?

Przedsiębiorca podczas prowadzenia działalności zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT. Jest to podatek od wartości i usług, który dotyczy sprzedawców oraz nabywców usług. Pomaga on w utrzymaniu harmonizacji podatkowej i obowiązuje w sytuacjach określonych w...
Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób. Jest ona jedną ze spółek kapitałowych, razem ze spółką akcyjną. Jak możemy zauważyć już po samej nazwie, spółkę z o.o. charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność. Każda osoba planująca ją...