Zasada memoriałowa i kasowa

Zasada memoriałowa i kasowa

Współczesna księgowość opiera się na kilkunastu zasadach, które odzwierciedlają się w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Zarówno metoda kasowa, jak i memoriałowa służą ewidencjonowaniu skutków operacji...
Jak wygląda sprawozdanie finansowe spółki jawnej?

Jak wygląda sprawozdanie finansowe spółki jawnej?

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, którą prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, czyli nazwą spółki. Spółka jawna posiada zdolność prawną, ale nie ma osobowości prawnej. Co oznacza, że ma możliwość nabywania prawa i zaciągania zobowiązania we własnym...