Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Chciałabym przedstawić Państwu informację, jaką wysyłaliśmy do naszych klientów w momencie wprowadzenia obowiązkowego MPP (mechanizm podzielonej płatności) i prosić o zwrócenie uwagi przy fakturach na 15.000,00zł (=kwota brutto do zapłaty) i powyżej. Temat jest nadal...
Zmiany w spółce komandytowej w 2021 roku

Zmiany w spółce komandytowej w 2021 roku

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która może we własny imieniu nabywać prawa. Istnieją w niej dwa podmioty osobowe, a dokładniej komandytariusz oraz komplementariusz. Pierwszy z nich jest wspólnikiem pasywnym, a jego rola opiera się na biernym inwestowaniu w...
PPK – 2020/2021 Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – 2020/2021 Pracownicze Plany Kapitałowe

Zbliżają się terminy wprowadzenia ostatniego etapu PPK, w związku z tym chcielibyśmy przedstawić informacje konieczne do rozpoczęcia procesu wdrożenia planów kapitałowych. Termimy i umowy IV etap PPK rozpoczyna się 1 stycznia 2021 roku. Dotyczy on tych pracodawców,...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie to sprawozdanie finansowe dedykowane dla grupy jednostek, które w jakiś sposób są powiązane kapitałowo. Jest wykonywane rocznie i obejmuje dane jednostki dominującej i wszelkie jednostki, które pozostają od niej zależne. Są one zestawione w...