Od 1 stycznia 2023 roku, wszyscy pracodawcy zmuszeni zostali do stosowania wyższej stawki diety za podróże służbowe na terenie kraju. Zmiana ta dotyczy również podwyższenia ryczałtu noclegowego oraz limitu noclegowego, a także stawki na jazdy miejscowe.

Wyższa stawka za dietę w podróży służbowej na terenie kraju

Wraz z dniem 14 listopada 2022 roku, opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które określało nadchodzące modyfikacje w kwestii należności dla pracowników z tytułu odbywania podróży służbowych. Wcześniej przez niemal dekadę, bo od marca 2013 roku, stawka za dietę wynosiła 30 zł. 28 lipca 2022 roku podniesiono dietę do 38 zł, a od 1 stycznia 2023 roku wynosi ona już 45 zł.

Ryczałt za dojazd

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trakcie podróży służbowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej. Wynosi on ⅕ wysokości diety. Oznacza to, że w 2023 roku zwiększył się on z 7,60 zł na 9 zł.

Ryczałt za nocleg

Poza opłaceniem dojazdu pracodawca zobowiązany jest pokryć koszty ryczałtu za nocleg pracownika. Wynosi on dokładnie 150% diety, a więc 67,50 zł obecnie. Od 28 lipca 2022 do końca roku koszt ten plasował się na poziomie 57 zł, natomiast przez wcześniejsze 10 lat był równy 45 zł.

Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu

Jeżeli chodzi zaś o zwrot kosztów za nocleg, pracownikowi przebywającemu na wjeździe służbowym na terenie kraju co do zasady przysługuje pełna udokumentowana kwota poniesionych z tego tytułu kosztów. Za jedną dobę nie może ona jednak przekraczać dwudziestokrotności całej stawki diety, czyli 900 zł w 2023 roku. Porównując tę kwotę do roku poprzedniego, wzrosła ona o 140 zł, bowiem między 28 lipca a 31 grudnia 2022 wynosiła 760 zł.

zmiana stawki diety w podróży krajowej

Podróż służbowa krótsza niż 1 doba, a dieta krajowa

Istnieją pewne zasady określające wartość diety krajowej w sytuacjach, w których służbowa podróż nie zajmuje pełnej doby. Jeżeli wyjazd firmowy trwa krócej niż 8h, wówczas pracownikowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów z tytułu diety. Gdy zaś podróż trwa od 8 do 12h, wtedy zatrudniona osoba ma prawo oczekiwać zapłaty w wysokości 50% ustalonej diety pełnej. Wyjazd rozciągający się na 12 i więcej godzin uprawnia zaś do pobierania pełnej diety, czyli 45 zł od stycznia 2023 roku.

Istotny jest fakt, że opisane wyżej reguły odnoszą się nie tylko do pracowników, ale też samozatrudnionych przedsiębiorców. Jeśli wykonują oni działalność poza swoimi stałymi miejscami jej prowadzenia, to także przysługuje im dieta. Nie jest ona wypłacana w gotówce, ale przedsiębiorcy mogą ją zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu. Przykładowo właściciel konkretnej firmy z Gdańska, który świadczy niektóre ze swoich usług na terenie Krakowa i w tym celu wyjeżdża na dwa dni do małopolski, do kosztów uzyskania przychodów może wliczyć 90 zł (2 x 45 zł).

Podróż służbowa dłuższa niż 1 doba, a dieta krajowa

Każdy służbowy wyjazd, którego czas trwania wynosi 1 dobę lub dłużej, uprawnia do pobierania z tego tytułu określonej przepisami diety. Za wszystkie następne i pełne doby przysługuje całkowita wartość diety. Każda kolejna niepełna doba, w czasie której charakter służbowy podróży przekracza 8h, także daje pracownikowi możliwość uzyskania pełnej wysokości diety. Inaczej jednak wygląda to w sytuacji, w której rozpoczęta została kolejna doba firmowego wyjazdu, ale czas jej trwania nie przekroczył 8h. Wtedy taki pracownik ma prawo do pobrania za ten dzień połowy pełnej wartości diety.
Podwyżka diet zagranicznych

Razem z początkiem nowego roku zwiększyła się nie tylko wysokość diety krajowej, ale tez diet zagranicznych. Przykładowo za wyjazd służbowy na Białoruś od 2023 roku przysługuje dieta 42 EUR, za podróż do Czech – 41 EUR, do Hiszpanii – 50 EUR, do Tunezji – 37 EUR, do Wielkiej Brytanii – 45 GBP, zaś na Węgry – 44 EUR.

Skontaktuj się z naszym Centrum Księgowym Spółek Kapitałowych w celu uzyskania więcej informacji na ten temat!