Doradztwo prawne i biznesowe

Strona główna    –   Oferta   –   Doradztwo prawne i biznesowe

Doradztwo prawne

N

wsparcie przy rozwiązywaniu problemów natury prawnej związanej z przedmiotem działalności firmy

N

opracowywanie, opiniowanie bieżących umów gospodarczych, umów o współpracy

N

przygotowywanie umów spółek cywilnych,osobowych, kapitałowych, aneksów do umów

N

doradztwo w zakresie prawa pracy

N

konsultacje i opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, kontraktów menadżerskich

N

bieżące doradztwo w zakresie odzyskiwania należności

N

kierowanie wezwań do zapłaty w imieniu klienta

N

doradztwo w zakresie danych osobowych

N

przygotowywanie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników

Rejestracja/Przekształcenia firm

N

rejestracja przedsiębiorców, aktualizacja danych – wnioski EDG-1

N

rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Statystycznym- wnioski RG-1

Zakładanie spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych

N

doradztwo przy wyborze formy działalności

N

przygotowanie umowy spółki

N

dokonanie całego procesu rejestracji

Rejestracje, przekształcenia i aktualizacje w Urzędzie Skarbowym, w ZUS i w PIP, PIS oraz:

N

przekształcenia,

N

wnoszenie raportów,

N

zmiana formy prawnej,

N

przejęcia itd.

Analizy Due diligence
i wycena spółek

N

przeprowadzenie wszechstronnego badania spółki pod kątem biznesowym i finansowym (due diligence)

N

uwzględnienie specyfiki wynikającej z celu w jakim jest przeprowadzane badanie

N

sporządzenie kompleksowego raportu z badania (raport due diligence)

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).