Analiza Due Diligence

Strona główna    –   Oferta   –  Analiza Due Diligence

 

 

Analiza Due Diligence w CKSK Wrocław

24h/7 dni w tygodniu

Due Diligence to proces dokładnej i gruntownej analizy przeprowadzanej przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych, zwłaszcza w kontekście planowania procesów, takich jak fuzje, przejęcia, inwestycje kapitałowe lub partnerstwa. Celem tego procesu jest zidentyfikowanie i zrozumienie wszelkich potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z daną transakcją. Analiza Due Diligence jest szczególnie ważną formą kontroli podczas planowania zakupu firmy przez zewnętrznego inwestora. Potencjalny kupiec chce dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywista kondycja firmy, oraz czy przedstawiona mu oferta jest dla niego faktycznie korzystna.

Największą zaletą tego rodzaju kontroli jest otrzymanie całościowego obrazu przedsiębiorstwa oraz ocena jego faktycznej wartości, a także ryzyk i możliwości, jakie przed nim stoją. Ze względu na bardzo szczegółowy, złożony charakter analizy Due Diligence zazwyczaj jest ona zlecana zewnętrznym specjalistom posiadającym dogłębną wiedzę z różnych dziedzin, co z jednej strony przekłada się na długi czas trwania tego procesu, z drugiej natomiast jest podstawą jego rzetelności i wiarygodności.

Historia pojęcia Due Diligence rozpoczęła się od wprowadzenia go w 1933 roku za sprawą przyjęcia Securities Act. Wywodzi się z amerykańskiego prawa cywilnego. W Języku polskim stosujemy tłumaczenie tego słowa na należytą staranność.

Jaki jest cel analizy Due Diligence?

Przeprowadzenie analizy Due Diligence obejmuje szczegółową analizę różnych aspektów działalności firmy, dając w swoim rezultacie całościowy obraz jej kondycji finansowej, handlowej, prawnej, podatkowej i technologicznej.

Finansowe Due Diligence obejmuje analizę dokumentów takich jak bilanse, rachunki zysków i strat, przepływy pieniężne, struktury kapitałowe, a także prognozy i wskaźniki finansowe. Prawna analiza tego typu skupia się na różnego rodzaju umowach, zobowiązaniach prawnych, bieżących sporach sądowych oraz zgodności działania firmy z przepisami prawa. Operacyjne Due Diligence dotyczy analizy wewnętrznych operacji firmy, w tym procesów produkcyjnych, łańcucha dostaw, systemów IT, zarządzania personelem i infrastruktury. Z kolei strategiczna analiza Due Diligence obejmuje ocenę pozycji strategicznej firmy, jej planów rozwojowych, analizę rynku, konkurencji, a także ocenę zgodności strategicznej pomiędzy firmami w przypadku fuzji czy przejęć.

Proces analizy Due Diligence może objąć także takie obszary jak HR i IT, w tym pierwszym biorąc pod lupę wszelkie aspekty związane z zatrudnieniem pracowników takie jak umowy czy kultura organizacyjna firmy, w drugim natomiast analizę systemów informatycznych, zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo czy zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Wszystko po to, aby dowiedzieć się, jakie są jego mocne i słabe strony. Potencjalny kupiec otrzymuje informacje na temat tego, jakie szanse i zagrożenia mogą być wynikiem zakupu i dzięki temu zyskuje podstawę do negocjacji. Analizę Due Diligence stosuje się najczęściej, gdy właściciel chce sprzedać swoje przedsiębiorstwo, akcje lub udziały, dochodzi do połączenia spółek kapitałowych lub wprowadzenia przedsiębiorstwa do obrotu publicznego.

analiza due diligence

Dzieje się tak również podczas szukania zewnętrznych inwestorów przez firmę, oddłużania oraz wywłaszczania. Analizę Due Diligence wykonuje się w celu zebraniu wszechstronnych informacji, które są potrzebne podczas wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz zidentyfikowania czynników, które mają na nią znaczący wpływ.

Due Diligence a audyt

Analiza Due Diligence jest błędnie mylona z przeprowadzaniem audytu w firmie. Różnica między audytem a analizą jest taka, że audyt zazwyczaj obejmuje jeden obszar kontroli i jest związany z zewnętrznym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa.

Analiza Due Diligence służy także jako budulec przyczyniający się do optymalizacji firmy. W każdym przedsiębiorstwie analiza przebiega inaczej, a wszystko za sprawą odmiennych warunków poszczególnej branży, kultury firmy czy chociażby ilości pracowników, jaką zatrudnia. W zdecydowanej większości przypadków zlecona jest przez zewnętrznych inwestorów, firmy zainteresowane kupnem. Badanie pomaga wyeliminować zagrożenie, które mogłoby skutecznie odstraszyć inwestora.

Procedura wykonania analizy Due Diligence

Czas trwania analizy zależy od wielkości i zakresu badań przedsiębiorstwa. Zakres, w którym może trwać, waha się pomiędzy tygodniem a okresem sięgającym nawet sześciu miesięcy. Zdarzały się przypadki, iż analiza trwała nawet kilka lat. Jeśli firma nie trudni się w znanej specjalizacji, potrzebny jest czas do znalezienia ekspertów. Analizę Due Diligence zleca się zewnętrznej firmie, ponieważ ważna jest bezstronność i rzetelność w tej kwestii. Na wybór firmy wpływa między innymi jej renoma i opinie, oferowani specjaliści w danej dziedzinie, przewidywany czas badań oraz cena. Do wykonania analizy potrzebni są eksperci z różnych dziedzin, między innymi rachunkowości, ekonomii, nieruchomości, technologii, a także prawa.

Ważnym aspektem jest podpisanie umowy, aby zabezpieczyć się przed wyciekiem danych z firmy. Zalecana jest jej forma pisemna, gdzie powinno znaleźć się oświadczenie o wykorzystywaniu danych tylko na potrzeby analizy.

ksiegowosc-spolki-komandytowej/

Wyniki kontroli analizy Due Diligence

Ostatnim etapem analizy Due Diligence jest przekazanie raportu i omówienie wyników kontroli. Na ich podstawie wszyscy zainteresowani działaniami wobec firmy są w stanie podjąć decyzję o dalszych krokach, ewentualnej współpracy. Raport zawiera plusy i minusy firmy, jej całościowy obraz. Powinien opierać się na faktach oraz twardych, rzetelnych danych. Nie powinno zaistnieć pole do interpelacji, ponieważ wskazywałoby, iż któryś z badanych elementów firmy pozostawia wątpliwości. Analiza Due Diligence pokazuje, że firma nie ma nic do ukrycia, przedstawia jasno wszystkie swoje sfery, dlatego, nawet jeśli nie dojdzie do transakcji, to jest traktowana jako pozytywny aspekt. Samemu właścicielowi wskazuje o opłacalności jego biznesu.

Analiza Due Diligence – warto czy nie warto?

Ze względu na fakt, iż analiza Due Diligence pozwala dokładnie poznać firmę, jest bardzo przydatnym badaniem. Często wykonuje się ją w celu sprzedaży i w momencie, kiedy do niej nie dochodzi, pojawia się pytanie, czy tak naprawdę była ona potrzebna. Zdecydowanie tak, ponieważ daje pogląd na każdą sferę firmy, pozwala ukazać wszelkie jej słabości oraz mocne strony. Bardzo dobrze świadczy to o przedsiębiorstwie, ponieważ udowadnia, że nie ma zupełnie nic do ukrycia. Wyniki analizy mogą wpłynąć na kondycję firmy, znacząco poprawiając jej wizerunek i wzmacniając wiarygodność. Dla potencjalnego inwestora daje pogląd, iż firma jest godnym zaufania partnerem biznesowym. Samo przeprowadzenie analizy Due Diligence jest trudnym, skomplikowanym zadaniem, ponieważ wymaga ogromnego doświadczenia i wiedzy, aby móc zrozumieć i zauważyć istotne szczegóły. Dlatego, analiza zlecana jest specjalistom, którzy mieli wcześniej styczność z tego typu tematami.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z CKSK!

Analiza Due Diligence

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).