Na czym polega sprawozdawczość finansowa?

Na czym polega sprawozdawczość finansowa?

Sprawozdawczość finansowa ma na celu uzyskanie informacji na temat budżetu firmy. Odpowiadają za to jednostki gospodarcze. Jest to obligatoryjny proces rozliczania firmy, więc warto zastanowić się nad zleceniem tego zadania wyspecjalizowanym firmom. Kim są jednostki...

Ulgi IP BOX

Ulgi IP BOX

Ulga IP BOX pozwala na niższe opodatkowanie dochodów z praw kwalifikowanych, co może znacząco ułatwić prowadzenie badań. Efektem ulgi ma być wsparcie krajowego rozwoju oraz zachęcenie do prowadzenia działań badawczych. Jednak czym tak dokładnie jest ulga IP BOX i kto...

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), czy też inaczej nazywane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to najprościej mówiąc standardy rachunkowości, które zostały przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowią podstawę rozumienia zasad i...

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą. Zostało ono uregulowane w rozdziale 8a ustawy o rachunkowości. Polega na świadczeniu usług obejmujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, kontrolowanie faktycznego stanu aktywów i pasywów oraz...

Spółki z NewConnect, a GPW

Spółki z NewConnect, a GPW

Zastanawiając się nad inwestowaniem w dany rynek - NewConnect, bądź GPW, powinniśmy wiedzieć, jakie są pomiędzy nimi różnice oraz poznać ich wady i zalety. Odkryj, w jakim miejscu inwestować, aby być zadowolonym i mieć pewność, że Twoje pieniądze zostały dobrze...

Czym jest rynek NewConnect?

Czym jest rynek NewConnect?

Rynek NewConnect jest to propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw z dużym potencjałem wzrostu. Na rynku NewConnect można sprzedawać i kupować akcje różnych przedsiębiorstw. Z czego można wywnioskować, iż umożliwia inwestowanie w nowe akcje oraz sprzedaż swoich...

Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Chciałabym przedstawić Państwu informację, jaką wysyłaliśmy do naszych klientów w momencie wprowadzenia obowiązkowego MPP (mechanizm podzielonej płatności) i prosić o zwrócenie uwagi przy fakturach na 15.000,00zł (=kwota brutto do zapłaty) i powyżej. Temat jest nadal...

Zmiany w spółce komandytowej w 2021 roku

Zmiany w spółce komandytowej w 2021 roku

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która może we własny imieniu nabywać prawa. Istnieją w niej dwa podmioty osobowe, a dokładniej komandytariusz oraz komplementariusz. Pierwszy z nich jest wspólnikiem pasywnym, a jego rola opiera się na biernym inwestowaniu w...

CIT Estoński – nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych

CIT Estoński – nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych

Nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych W styczniu 2021 roku weszła w życie nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych - „ryczałt od dochodów spółek kapitałowych" (tzw. Estoński CIT) oraz możliwość zaliczania do kosztów...