Czym jest CRPA i kogo dotyczy?

Czym jest CRPA i kogo dotyczy?

Akcyza to podatek, który od wieków towarzyszy gospodarce światowej. W Polsce wprowadzono go już w XVII wieku, a do dzisiaj jest on obecny w wielu gałęziach rynku. Aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą w branży akcyzowych wyrobów, należy zarejestrować się...

Rejestracja firmy krok po kroku

Rejestracja firmy krok po kroku

Motywacją firmy jest produkcja lub świadczenie usług w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, którzy pomagają w realizacji celów biznesowych i wytwarzaniu dóbr lub wymianie świadczeń. Działalność może mieć swoich klientów, partnerów...

Najczęstsze błędy w rozliczaniu  podatku dochodowego

Najczęstsze błędy w rozliczaniu podatku dochodowego

Podatek dochodowy to rodzaj podatku pobieranego przez państwo od dochodów obywateli. Jest to jedna z najważniejszych form opodatkowania, która ma na celu zapewnienie źródeł finansowania dla rządu oraz finansowanie różnych programów publicznych, takich jak ochrona...

Koszty stałe – jak je obliczyć?

Koszty stałe – jak je obliczyć?

Koszty stałe nie zmieniają się w zależności od poziomu produkcji lub sprzedaży. Tego rodzaju opłaty muszą być uwzględnione przy obliczaniu kosztów jednostkowych produktów lub usług, a także w określaniu punktu równowagi, czyli minimalnego poziomu sprzedaży potrzebnego...

Rachunkowość a księgowość – czym się różnią?

Rachunkowość a księgowość – czym się różnią?

Rachunkowość i księgowość są dwoma podstawowymi dziedzinami zarządzania finansami w każdej firmie. Przez swoje powiązanie często traktuje się je jako synonimiczne pojęcia, co w rzeczywistości jest błędem. Jakie zatem różnice wyróżnia się między rachunkowością a...

Podatek liniowy — kiedy warto?

Podatek liniowy — kiedy warto?

Zakładanie działalności związane jest m.in. z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania. Możliwe sposobów opodatkowania to: skala podatkowa, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek liniowy. Każdy przedsiębiorca ma możliwość w swoich...

Zmiana stawki diety w podróży krajowej w nowym roku

Zmiana stawki diety w podróży krajowej w nowym roku

Od 1 stycznia 2023 roku, wszyscy pracodawcy zmuszeni zostali do stosowania wyższej stawki diety za podróże służbowe na terenie kraju. Zmiana ta dotyczy również podwyższenia ryczałtu noclegowego oraz limitu noclegowego, a także stawki na jazdy miejscowe. Wyższa stawka...

Rodzaje deklaracji podatkowych

Rodzaje deklaracji podatkowych

Przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są zobligowani do odprowadzania składek. Deklaracje podatkowe to formularze, które są składane na potrzeby rozliczeń podatkowych, a także realizowane są z nich różnego rodzaju sprawozdania finansowe,...