Audyty księgowe oraz kadrowo - płacowe

Strona główna    –   Oferta   –   Audyty księgowe oraz kadrowo płacowe

Audyt kadrowo – płacowy, weryfikacja i kontrola poprawności dokumentacji kadrowo-płacowej

Zakres audytu:

N

zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi i sprawdzenie poprawności ich stosowania

N

weryfikacja założonej dokumentacji pracowniczej

N

sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczyc

N

kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy

N

kontrola wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian i korekt

N

weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych i analiza ich zastosowania

N

sprawdzenie poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych

N

sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, kontrola dokumentacji służącej do wypłaty w/w

N

sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń

N

kontrola dokumentów rozliczeniowych i ich korekt

N

Inne czynności sprawdzające na życzenie Klienta.

Audyt księgowy oraz kadrowo – płacowy

Audyt księgowy to jedna z form kontrolowania oraz podnoszenia wiarygodności pełnej organizacji lub spółki. Jest określony przez ustawę o rachunkowości. Audyt odnosi się do analizy stanu finansowego oraz wszelkiej znajdującej się w firmie dokumentacji.

Badania w ramach audytu przeprowadzane są przez biegłego rewidenta księgowego. Osoba, która jest zatrudniona na tym stanowisku, powinna być uczciwa, sumienna, bezstronna oraz rzetelna. Sam audyt to przede wszystkim badanie ksiąg rachunkowych, sprawdza się, czy są one prowadzone prawidłowo i regularnie, ważna jest także ich treść. Audyt polega również na kontrolowaniu sprawozdań finansowych, weryfikacji spraw związanych z płacami, doradztwie z zakresu systemów księgowania oraz kontroli finansowości w danych przedsiębiorstwie. Audyt księgowy pozwala także na ewentualne przekształcenie księgowości w firmie, daje możliwość rozwinięcia firmy oraz sprawdza, w jakim jest ona stanie faktycznym. Dlatego też audyt jest proponowany każdemu przedsiębiorstwu, które chce sprawdzić, w jakiej kondycji się znajduje.

audyt księgowo – płacowy

Kto najlepiej przeprowadzi audyt księgowy?

Istnieje możliwość zatrudnienia audytora, jednak wielu właścicieli firm decyduje się na audyt zewnętrzny przeprowadzany przez biuro rachunkowe zajmujące się przeprowadzaniem audytów. Wszystko po to, aby audyt był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Dodatkowo, poza przeprowadzeniem audytu można liczyć na fachowe doradztwo w kwestii prowadzenia firmy oraz rachunkowości. Audyt to przede wszystkim przejęcie kontroli nad tym co dzieje się w firmie.

audyt księgowo – płacowy

Czym jest audyt księgowo – płacowy?

Ta dokumentacja dotyczy pracowników, a dokładniej wszelkiego rodzaju formalności związanych z ich zatrudnieniem. Obejmuje, między innymi akt osób zatrudnionych, szkolenia z zakresu BHP, urlopy oraz zwolnienia chorobowe, a także ewidencja ich czasu pracy i wszelkiego rodzaju rozliczenia podatkowe. To właśnie jest audyt księgowo – płacowy. Jest on wykonywany w celu uniknięcia konsekwencji prawnych oraz finansowych związanych z różnymi nieprawidłowościami w dokumentach. Z racji, iż dokumentacja podlega kontroli, między innymi PIP czy właściwy US powinna być prowadzona w sposób rzetelny, bez pomyłek i właśnie po to, aby ich uniknąć, należy przeprowadzać audyt księgowo – płacowy.

Jakie korzyści płyną z audytu księgowo płacowego?

Każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników i posiada dział kadrowo-płacowy może przeprowadzić taki audyt. Jest to weryfikacja zgodności dokumentów ze stanem faktycznym w firmie. Korzyścią płynąca z przeprowadzenia audytu kadrowo-płacowego jest potwierdzenie bądź sprawdzenie, czy dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy. Co więcej, monitorowana jest polityka kadrowa zatem można wyeliminować wszelkie nieprawidłowości, pozwala zoptymalizować wewnętrzne procesy zachodzące w firmie. Bardzo precyzyjnie określa stan i kondycję firmy właśnie z zakresu płac i kadr. Podobnie, jak w przypadku audytu księgowego, warto zwrócić się o pomoc do firmy zewnętrznej.
spółka jawna wrocław

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).