Zakładanie spółek

Strona główna    –   Oferta   –  Zakładanie spółek

 

 

Zakładanie spółek

24h/7 dni w tygodniu

Każdy przedsiębiorca przed założeniem działalności zastanawiał się, jaką jej formę wybrać. Jak wiadomo, istnieje kilka rodzajów i możemy podzielić je na spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, partnerską i komandytową. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, to wyróżniamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Do ich założenia musimy spełniać określone warunki i przede wszystkim znać zasady jej prowadzenia. Od tego wyboru będzie zależeć sposób podejmowania decyzji oraz prowadzenia rozliczeń czy podział zysków.

Spółka jawna

Spółka jawna charakteryzuje się brakiem formy prawnej i niewielką liczbą tworzących ją wspólników. Z reguły są to osoby darzące się zaufaniem, wnoszące do spółki swój kapitał. Jej działanie regulują przepisy spółek handlowych. Jest osobnym bytem prawnym od swoich wspólników i nie posiada osobowości prawnej. Bierze mimo wszystko udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków, ponieważ przyznano jej odpowiedzialność prawną. Do jej założenia wymagane jest podanie chociaż jednego nazwiska założyciela spółki. Umowa powinna być zawarta w formie pisanej, a następnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy na początku działalności mają prawo wybrać jednego lub więcej przedstawicieli, którzy będą reprezentować spółkę. Ważnym elementem jest fakt, że ograniczona jest odpowiedzialność majątkowa wspólników.

zakładanie spółek 4

Spółka partnerska

Spółka partnerska to specyficzna forma działalności i służy do wykonywania tak zwanych wolnych zawodów. Jest osobową spółką prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej, jednak ma zdolność do czynności prawnych. Wspólnicy są określani mianem partnerów i mogą nimi być osoby fizyczne mające prawo do wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego, a zysk, który został wypracowany, podlega podziałowi pomiędzy wszystkich wspólników. Zasady, którymi wspólnicy dysponują pieniędzy są zapisane w umowie.

zakładanie spółek 3

Spółka komandytowa

Zastanawiając się nad formą działalności, warto wziąć pod uwagę także spółkę komandytową. Jest to korzystna forma działania jednostek posiadających zróżnicowany kapitał. Wspólnicy mają dzięki temu możliwość kształtować odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Podobnie jak inne spółki nie ma odpowiedzialności prawnej, ale dostała zdolność do czynności prawnych. Charakterystyczną cechą tej spółki jest występowanie komandytariusza oraz komplementariusza. Komandytariusz to wspólnik pasywny, którego rola opiera się na biernym inwestowaniu w spółkę, natomiast komplementariusz to osoba aktywna z ustawowym prawem do kierowania i reprezentacji spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to pierwsza z dwóch wyróżnionych spółek kapitałowych. Do jej utworzenia potrzebny będzie jeden bądź więcej podmiotów. Reguluje ją podobnie kodeks spółek handlowych. Za jej zobowiązania finansowe nie odpowiadają współwłaściciele, wierzyciel może dokonać egzekucji tylko i wyłącznie z majątku spółki i do określonej wysokości kapitału zakładowego. Umowa w tym przypadku musi być wykonana w formie aktu notarialnego. Aby zgłosić spółkę z o.o. do KRS, wymagany jest kapitał wysokości co najmniej 5 000 zł. Spółka pozostaje osobą prawną, zatem musi prowadzić pełną księgowość, która bywa kosztowna.

zakładanie spółek 2
zakładanie spółek 1

Spółka akcyjna

Jest to najbardziej złożona forma spółki handlowej, wymaga także największego kapitału rzędu co najmniej 100 000 zł. Umowa także powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, co więcej spółka jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Prawo do jej reprezentowania posiada jej zarząd. Spółka akcyjna jako jedyna może pozyskiwać kapitał na giełdzie papierów wartościowych.

Którą z nich założyć?

Jak widać, zakładając spółkę mamy spory wybór na sposób jej prowadzenia. Każdy z nich jest nieco odmienny ze względu na sposób prowadzenia, dokumentacji oraz wymogów do jej założenia. Chcąc zdecydować się na którąś z podanych opcji, koniecznie należy przemyśleć i przeanalizować wszystkie plusy i minusy, a także ustalić jakim kapitałem jesteśmy w stanie początkowo dysponować. Założenie którejkolwiek spółki wiąże się z dużą ilością załatwień, spraw formalnych czy chociażby zatrudnienia odpowiednich osób.

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).