Historia firmy CKSK

Strona główna    –   O nas   –   Historia

Działalność naszej firmy rozpoczęła się w 2005 roku. Zaczynaliśmy jako wewnętrzna księgowość Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM SA. Obecnie działamy jako spółka prawa handlowego i dysponujemy szerokim pakietem usług dedykowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, nasza firma współpracuje z podmiotami typu fundusze private equity czy autoryzowani doradcy. Fundusze pomagają finansowo firmom już stabilnym oraz tzw. start-upom. Autoryzowany Doradca może wprowadzić firmę na giełdę w celu zdobycia środków finansowych na jej dalszy rozwój.

Wśród Klientów obsługiwanych przez Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych znajdują się przede wszystkim spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku Newconnect.

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych