Chciałabym przedstawić Państwu informację, jaką wysyłaliśmy do naszych klientów w momencie wprowadzenia obowiązkowego MPP (mechanizm
podzielonej płatności) i prosić o zwrócenie uwagi przy fakturach na 15.000,00zł (=kwota brutto do zapłaty) i powyżej.

Temat jest nadal aktualny dla przedsiębiorców, a niestosowanie się dotych przepisów grozi sankcjami.

Na czym polega Mechanizm Podzielonej Płatności?

MPP polega na opłacaniu należności wynikającej z faktur VAT na dwa rachunki bankowe należące do dostawcy. Jeden rachunek główny, na który ma trafiać kwota netto i drugi specjalny rachunek przeznaczony na wpłaty kwoty podatku VAT.

Zgodnie z art. 108a. ust 1a. podatnicy są obowiązani zastosować MPP
przy dokonywaniu płatności:

– za nabyte towary lub usługi (150 pozycji) wymienione w załączniku nr 15 do ustawy (kliknij tutaj),

Chodzi m.in. o: dostawę płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota,
aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także o usługi budowlane i sprzedaż detaliczną części samochodowych.

udokumentowane fakturą, w której kwota należności brutto ogółem jest równa lub większa 15 000 zł (kwota z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).

Obowiązek stosowania MPP dotyczy również płacenia zaliczek zanimwystawiona zostanie właściwa faktura.

MPP nie stosuje się w przypadku kompensat należności (potrącenia z art. 498 kodeksu cywilnego).

Obowiązek sprzedawcy

W przypadku wystawiania faktury, za którą płatność powinna być objęta MPP, na sprzedawcy ciąży obowiązek uwzględnienia na fakturze
wyrażenia „mechanizm podzielonej płatności”. W razie nieumieszczenia wyrażenia na dokumencie, Urząd Skarbowy może nałożyć na sprzedawcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% wartości podatku VAT od fakturowanej transakcji, chyba że kontrahent dokona płatności z zastosowaniem MPP.

Sankcje dla nabywców

Identyczna sankcja grozi nabywcy (podatnikowi), który dokonuje płatności z naruszeniem art. 108a ust. 1a. Ustawodawca nie uzależnia sanacji od umieszczonej lub nie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Wynika z tego, iż nawet gdy sprzedawca nie umieści odpowiedniej wzmianki na fakturze, nabywca musi być zaznajomiony z załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT, mechanizmem MPP i odpowiednio dokonać płatności.

Dodatkowo od 01.01.2020 faktury zapłacone z pominięciem MPP nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu dla nabywcy, czyli praktycznie
będzie trzeba zapłacić CIT od takich faktur.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy płatnościach za faktury od 15 000,00 PLN wzwyż i sprawdzanie, czy znajdują się na niej usługi/dostawy oznaczone MPP i dodatkowo sprawdzanie czy pomimo braku takiego oznaczenia są to usługi/dostawy wymienione w załączniku nr 15. VAT na te poszczególne pozycje faktury objęte MPP musi być przekazany na osobne konto VAT dostawcy.

Przykładowo:

nawet jeżeli np. faktura jest na kwotę brutto 15 000zł , a MPP dotyczy tylko jednej pozycji tej faktury w kwocie netto 100zł + 23zł VAT, obowiązkowo należy zapłacić na osobne konto VAT 23 zł lub zastosować MPP dla całej faktury i na konto VAT przekazać całą kwotę podatku.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.