Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), czy też inaczej nazywane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to najprościej mówiąc standardy rachunkowości, które zostały przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowią podstawę rozumienia zasad i...
Czym jest rynek NewConnect?

Czym jest rynek NewConnect?

Rynek NewConnect jest to propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw z dużym potencjałem wzrostu. Na rynku NewConnect można sprzedawać i kupować akcje różnych przedsiębiorstw. Z czego można wywnioskować, iż umożliwia inwestowanie w nowe akcje oraz sprzedaż swoich...
Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Chciałabym przedstawić Państwu informację, jaką wysyłaliśmy do naszych klientów w momencie wprowadzenia obowiązkowego MPP (mechanizm podzielonej płatności) i prosić o zwrócenie uwagi przy fakturach na 15.000,00zł (=kwota brutto do zapłaty) i powyżej. Temat jest nadal...
PPK – 2020/2021 Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – 2020/2021 Pracownicze Plany Kapitałowe

Zbliżają się terminy wprowadzenia ostatniego etapu PPK, w związku z tym chcielibyśmy przedstawić informacje konieczne do rozpoczęcia procesu wdrożenia planów kapitałowych. Termimy i umowy IV etap PPK rozpoczyna się 1 stycznia 2021 roku. Dotyczy on tych pracodawców,...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie to sprawozdanie finansowe dedykowane dla grupy jednostek, które w jakiś sposób są powiązane kapitałowo. Jest wykonywane rocznie i obejmuje dane jednostki dominującej i wszelkie jednostki, które pozostają od niej zależne. Są one zestawione w...