Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Od pewnego czasu złożenie sprawozdań finansowych firmy możliwe jest jedynie za pośrednictwem Internetu. Wszelkie dokumenty, z wyjątkiem niektórych uchwał, również powinny zostać załączone w sposób elektroniczny. Krajowy Rejestr Sądowy tym samym środkiem powinien...
PPK obowiązki pracodawcy

PPK obowiązki pracodawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe, inaczej PPK, to dla pracowników sposób na systematyczne oszczędzanie. Celem utworzenia tego systemu jest zachęcenie zatrudnionych osób do wypłacania uzbieranych środków dopiero po ukończeniu 60 roku życia. Czy PPK obejmuje jedynie...
Metody ustalania cen transferowych

Metody ustalania cen transferowych

Polskie prawo podatkowe oraz wymogi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wprowadzają dwa główne rodzaje ustalania cen transferowych. Pierwsze z nich to metody tradycyjne: – metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, – metoda rozsądnej marży tzw....
Na czym polega sprawozdawczość finansowa?

Na czym polega sprawozdawczość finansowa?

Sprawozdawczość finansowa ma na celu uzyskanie informacji na temat budżetu firmy. Odpowiadają za to jednostki gospodarcze. Jest to obligatoryjny proces rozliczania firmy, więc warto zastanowić się nad zleceniem tego zadania wyspecjalizowanym firmom. Kim są jednostki...
Ulgi IP BOX

Ulgi IP BOX

Ulga IP BOX pozwala na niższe opodatkowanie dochodów z praw kwalifikowanych, co może znacząco ułatwić prowadzenie badań. Efektem ulgi ma być wsparcie krajowego rozwoju oraz zachęcenie do prowadzenia działań badawczych. Jednak czym tak dokładnie jest ulga IP BOX i kto...
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), czy też inaczej nazywane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to najprościej mówiąc standardy rachunkowości, które zostały przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowią podstawę rozumienia zasad i...