Zmiany podatkowe w 2023 roku

Zmiany podatkowe w 2023 roku

Rok 2023 przyniesie wiele zmian w kwestiach podatkowych. Nie tylko utrzymana zostanie wysoka kwota wolna od podatków, ale też wzrośnie ilość możliwych do wskazania płatników, przedsiębiorców obowiązywać będą wyższe składki do ZUS, a podwyższeniu ulegnie akcyza na...
Zmiana stawek za 1 km przebiegu pojazdu

Zmiana stawek za 1 km przebiegu pojazdu

2023 rok przynosi zmiany w wielu dziedzinach życia. Pracodawcy zmuszeni są ponosić nie tylko wyższe koszty z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale także wynikające z rosnącej stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Czym jest kilometrówka? Stawka za 1 km...
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku

Wraz z rozpoczynaniem się nowego roku, jednym z ważniejszych tematów zawsze staje się kwestia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z roku na rok obserwować można trend zwiększającej się stawki, jaką pracodawca zobowiązany jest zapewniać swoim pracownikom. Jak kwestia...
Czym jest progresywny podatek dochodowy?

Czym jest progresywny podatek dochodowy?

Z podatkami człowiek styka się we wszystkich sferach życia, gdyż powinność ich regulowania mają pracodawcy, inwestorzy oraz konsumenci. Podobnie jest w trakcie rejestrowania działalności – świeży przedsiębiorca również mierzy się z koniecznością wyboru formy...
NIP – do czego służy?

NIP – do czego służy?

Prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością odprowadzania składek oraz podatków, a przy tym pojawia się kwestia identyfikowania podmiotów jako podatników przez służby skarbowe. Numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP, to dziesięciocyfrowy identyfikator...
Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie działalności wiąże się z uzyskiwaniem przychodów wynikających z podjętych interesów. Ewidencja prowadzonej firmy podejmuje takie pojęcia jak obrót, przychód, dochód, ale też wpływy i koszty. Ustawodawstwo prawa podatkowego wyszczególnia, iż posiadanie...