Rok 2023 przyniesie wiele zmian w kwestiach podatkowych. Nie tylko utrzymana zostanie wysoka kwota wolna od podatków, ale też wzrośnie ilość możliwych do wskazania płatników, przedsiębiorców obowiązywać będą wyższe składki do ZUS, a podwyższeniu ulegnie akcyza na papierosy i alkohol.

Czym jest kwota wolna od podatków?

Kwota wolna od podatku to granica, do której dochód podatnika jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jest ona ustalona na podstawie rocznego rozliczenia podatkowego, bazując na wynagrodzeniu uzyskanym przez podatnika po odliczeniu kosztów jego uzyskania. Przekroczenie tej kwoty oznacza, że podatnik będzie musiał zapłacić podatek od części swojego dochodu powyżej limitu.

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2023 roku

W roku 2023 kwota 30 tys. wciąż określona będzie jako wolna od podatku. Jeśli więc podatniki w bieżącym roku osiągnie dochód na poziomie nieprzekraczającym tej wartości, wówczas nie zostanie obciążony podatkiem PIT. W sytuacji, w której osoba aktywna zawodowo zarobi przez rok więcej niż 30 tys. zł, zobowiązana będzie uiścić podatek dochodowy od nadwyżki tej kwoty. Przykładowo, jeżeli ktoś w 2023 roku osiągnie dochód w wysokości 50 tys. zł, wówczas będzie zmuszony opłacić podatek od kwoty 20 tys.

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest dostępna dla niemal każdego. Dotyczy zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i tych, którzy pracują na umowach zlecenie lub o dzieło. Ta wysoka kwota w 2023 roku obowiązuje wszystkich tych, którzy składają deklarację podatkową PIT-37. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych również mogą skorzystać z tej wartości. Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku przedsiębiorców rozliczających podatek na innych zasadach, takich jak ryczałt lub podatek liniowy. Taka grupa osób nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Progi podatkowe

Wiadomo już, że bez przekroczenia rocznej wielkości dochodu na poziomie 30% jest się zwolnionym z podatku dochodowego PIT. Jakie są jednak inne progi podatkowe?

zmiany podatkowe

Osiągając zarobki większe niż 30 tys. zł, a mniejsze niż 120 tys. zł rocznie, obowiązuje pierwszy próg podatkowy wynoszący 12%. Przekraczając wartość takich dochodów, wchodzi się na drugi próg, którego wartość plasuje się na poziomie 32%.

Możliwość wskazania 3 płatników

Od stycznia 2023 roku pracownicy, zleceniobiorcy, a także osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło mogą złożyć formularz PIT-2 w więcej niż jednym miejscu. Możliwe staje się wskazanie przez nich maksymalnie trzech płatników, będących w stanie zastosować kwotę zmniejszającą podatek dochodowy. Wartość odliczenia pozostaje bez zmian, wynosząc co miesiąc 300 zł. Różnica polega na podziale tej kwoty na trzy, a więc każdy płatnik zobowiązany będzie do ponoszenia kwoty 100 zł miesięcznie. W przypadku złożenia formularza u dwóch płatników odliczenie będzie wynosić 150 zł u każdego.

Wyższe składki do ZUS

W nowym roku przedsiębiorców obowiązują wyższe składki na ZUS, które mogą sięgać nawet do 2 500 zł miesięcznie. Jest to wynik wzrostu wartości minimalnej pensji. W 2022 składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy wynosiły 1 tys. 211 zł 29 gr miesięcznie. W 2023 przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi zapłacić już 1 tys. 418 zł 48 gr miesięcznie, a także składkę zdrowotną, zależnie od wybranej formy opodatkowania.

Akcyza na papierosy i alkohol

W kwestii zmian podatkowych, w 2023 roku odnotowano również wzrost akcyzy na papierosy i alkohol. Akcyza podniosła się o 10 procent, co poskutkowało wyższymi cenami tej kategorii artykułów. 100 g tytoniu podrożało o około 4,15 zł, paczka papierosów – o 42 gr, butelka półlitrowego piwa – o 4 gr, zaś klasyczna 750 mililitrowa butelka wina – o 9 gr.

Masz jakiekolwiek pytanie lub problem związany z naturą księgowości? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami! Kompleksowa obsługa księgowa to specjalność naszej firmy CKSK.