Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą. Zostało ono uregulowane w rozdziale 8a ustawy o rachunkowości. Polega na świadczeniu usług obejmujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, kontrolowanie faktycznego stanu aktywów i pasywów oraz...
Spółki z NewConnect, a GPW

Spółki z NewConnect, a GPW

Zastanawiając się nad inwestowaniem w dany rynek – NewConnect, bądź GPW, powinniśmy wiedzieć, jakie są pomiędzy nimi różnice oraz poznać ich wady i zalety. Odkryj, w jakim miejscu inwestować, aby być zadowolonym i mieć pewność, że Twoje pieniądze zostały dobrze...