Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki

Czym jest kapitał zakładowy? Kapitał zakładowy to minimalny wkład wymagany przy zakładaniu spółki, który wnoszony jest przez wspólników. Może mieć zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną (nieruchomość, majątkowe prawa autorskie czy wierzytelność). Jego wielkość...
Spółka a działalność gospodarcza

Spółka a działalność gospodarcza

Czym jest działalność gospodarcza? Działalnością gospodarczą nazywa się każdą zorganizowaną działalność zarobkową, która podchodzi pod prawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wykonywana jest w sposób ciągły, a do jej prowadzenia wykorzystywany jest majątek...
VAT MOSS – na czym polega?

VAT MOSS – na czym polega?

Przedsiębiorca podczas prowadzenia działalności zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT. Jest to podatek od wartości i usług, który dotyczy sprzedawców oraz nabywców usług. Pomaga on w utrzymaniu harmonizacji podatkowej i obowiązuje w sytuacjach określonych w...
Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób. Jest ona jedną ze spółek kapitałowych, razem ze spółką akcyjną. Jak możemy zauważyć już po samej nazwie, spółkę z o.o. charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność. Każda osoba planująca ją...
Na czym polega uproszczone sprawozdanie finansowe?

Na czym polega uproszczone sprawozdanie finansowe?

Uproszczone sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym rachunek zysków i strat, podstawowe informacje, specjalne objaśnienia, bilans i dane uzupełniające. Polega on na zawarciu wszystkich danych w formie okrojonej i przedstawieniu najważniejszych informacji...
Interpretacja indywidualna podatkowa

Interpretacja indywidualna podatkowa

Interpretacja indywidualna to rodzaj pisma, które jest wydawane przez organ skarbowy po złożeniu odpowiedniego wniosku przez podatnika. Jeśli nie jesteś pewien, czy odpowiednio stosujesz się do przepisów prawa podatkowego, powinieneś skorzystać z tego rodzaju usługi....