Uproszczone sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym rachunek zysków i strat, podstawowe informacje, specjalne objaśnienia, bilans i dane uzupełniające. Polega on na zawarciu wszystkich danych w formie okrojonej i przedstawieniu najważniejszych informacji finansowych. Wprowadzenie do sprawozdania zawiera informacje na temat uproszczeń, zasad rachunkowości, wycen aktywów i pasywów czy ustaleń wyniku finansowego. Takie sprawozdanie mogą sporządzić wszystkie jednostki, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie przekroczyły określonej wartości posiadanych własności. Do napisania uproszczonego sprawozdania, dopuszczone są spółki handlowe i cywilne, przedsiębiorcy zagraniczni, a także inne jednostki prawne. Zdecydowanie się na możliwość przedstawienia wersji uproszczonej sprawozdania finansowego okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ wykazuje szereg zalet i pozwala pomóc potencjalnemu przedsiębiorcy na wiele sposobów.

Na czym polega mała jednostka?

Aby zaliczyć podmiot do małej jednostki, musi on spełniać określone kryterium. Jednym z najważniejszych jest fakt, iż małe jednostki nie mogą przekroczyć sumy własności bilansu na koniec roku w kwocie 17 000.000 zł oraz sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów wynoszących 34 000.000 zł. Co więcej, istotna jest również liczba zatrudnionych pracowników, nie może przekroczyć 50 osób na podstawie zatrudnienia o pracę na pełen etat.

Dodatkowo, aby uznać daną jednostkę za małą, musi nastąpić podjęcie przez organ zatwierdzający decyzji o możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

Jakie jednostki nie mogą być zaliczone do małych czy mikro?

  • Jednostki należące do sektora finansów publicznych,
  • Instytucje pieniądza elektronicznego,
  • Krajowe instytucje płatnicze,
  • Jednostki, które działają na podstawie Prawa Bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych lub o obrocie papierów wartościowych,
  • Jednostki, które są w trakcie ubiegania się o wykonywanie działań, o których mowa w art.2 ust. 1 pkt 3.

Wszystkie te jednostki, wymienione są w art. 3 ust. 1e uor.

uproszczone sprawozdanie finansowe

Zalety uproszczonego sprawozdania finansowego

Najważniejszą zaletą sporządzania uproszczonego sprawozdania jest oszczędność sporej ilości czasu. Wymaga to od nas mniejszego zaangażowania, co przekłada się na znacznie krótszy czas wypełniania dokumentu. Co więcej, przedsiębiorca może w prosty sposób uniknąć podawania zbyt wielu informacji na temat swojej działalności. Jest to szczególnie przydatne, jeśli ktoś nie lubi dzielić się szczegółowymi danymi z kimś z zewnątrz. W przypadku wypełniania sprawozdania uproszczonego możemy liczyć na możliwość odstąpienia od jego sporządzenia z działalności podmiotu. Warto wspomnieć także o możliwości odejścia od sporządzania wszelkich zmian w wymianach pieniężnych.

O czym pamiętać wypełniając uproszczone sprawozdanie finansowe?

Przede wszystkim, istotne jest to, aby rzetelnie nanosić wszystkie informacje, o jakie jesteśmy proszeni. Wymagane jest również kilkukrotne sprawdzenie sprawozdania, w celu wykrycia i poprawienia ewentualnych błędów. Rachunek zysków i strat w przypadku wersji uproszczonej przygotowuje się nieco inaczej. Musimy uwzględnić w nim łączne przychody netto ze sprzedaży, jednak bez wyodrębnienia dochodów, które uzyskaliśmy w trakcie sprzedaży towarów i usług. Wyodrębnia się jedynie koszty, które w jakiś sposób dotyczą aktualizacji własności niefinansowanych.

Uproszczone sprawozdanie — gdzie możemy znaleźć wzór?

Na stronie gofin.pl możemy znaleźć różne wzory uproszczonego sprawozdania finansowego, dostępne są przykłady dla jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych. Poza wzorami sprawozdań, dostępne są również szczegółowe wyrażenia i wskazówki, którymi należy się posiłkować, wypełniając treść dokumentu. Tego rodzaju informacje stanowią niezwykłe ułatwienie i pomoc.