Z podatkami człowiek styka się we wszystkich sferach życia, gdyż powinność ich regulowania mają pracodawcy, inwestorzy oraz konsumenci. Podobnie jest w trakcie rejestrowania działalności – świeży przedsiębiorca również mierzy się z koniecznością wyboru formy opodatkowania. Jeden z możliwych typów to podatek progresywny, który jest uzależniony od przychodu uzyskanego przez firmę. Każdy właściciel podmiotu dąży do maksymalnej optymalizacji podatkowej, która będzie jak najlepiej dopasowana do wykonywanej działalności oraz zakresu uzyskiwanych przychodów. We wszystkich skalach podatkowych stopa opodatkowania jest wyznaczana dla poszczególnych przedziałów wartości danej podstawy, a te z kolei podzielone są na określone progi podatkowe.

Na czym polega podatek progresywny?

Podatek progresywny to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, które należy przekazywać do Urzędu Skarbowego. Należność uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów przed przedsiębiorcę oraz dotyczy przychodów oprocentowanych stawką 18% lub 32%. Jeżeli właściciel firmy dokona wyboru podatku progresywnego przy zakładaniu działalności, to wówczas pozostaje on niezmienny w trwającym roku podatkowym. Zmiana jest możliwa tylko na podatek liniowy w wysokości 19%, natomiast konieczne jest aby złożyć zgłoszenie powyższej zmiany do Naczelnika Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jednym z lepszych przykładów podatku progresywnego jest skala podatkowa stosowana przy opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych na zasadach ogólnych, gdyż w tym przypadku wraz ze wzrostem dochodu podatnika rośnie wysokość daniny. Podatek progresywny liczony jest jako suma podatku płaconego za górą kwotę graniczną poszczególnego przedziału dochodowego zgodnie ze skalą podatkową oraz obliczonej daniny od kwoty nadwyżki nad kwotą graniczną, stosując przy tym stawkę określonego przedziału.

podatek progresywny

W jaki sposób liczony jest podatek progresywny?

Kalkulacja podatku progresywnego rozpoczynana jest od ustalenia przychodu oraz kosztów od początku roku podatkowego. Następnie należałoby obliczyć podstawę opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym poprzez odjęcie od kwoty przychodu koszty jego uzyskania. W kolejnym kroku konieczne jest obliczenie dochodu do opodatkowania przez odjęcie od kwoty dochodu straty z lat ubiegłych oraz (w przypadku ich występowania) zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli nie zostały ujęte w KPiR. Kolejno należy obliczyć zaokrąglony dochód do pełnych złotych, co będzie stanowiło podstawę do opodatkowania, a później wyliczyć podatek według wybranej wcześniej stawki (17% i 32%). Od kwoty podatku należnego Urzędowi Skarbowemu odejmuje się później kwotę zmniejszającą podatek, która jest wyliczona z kwoty wolnej od podatku. Następnie należy odjąć od podatku sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, co umożliwia wyliczenie podatek od początku roku, od którego później odejmuje się zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Powyższe zarządzenie pozwala na oszacowanie zaliczki za dany kwartał lub miesiąc, co później daje kwotę należną do urzędu skarbowego za poszczególny okres.

Liczne korzyści podatku progresywnego

Przedsiębiorca decydując się na podatek progresywny może wykorzystać wiele zalet tej formy opodatkowania. Danina progresywna oferuje prawo do korzystania z kwoty wolnej od podatku, przywilej odliczenia składek zdrowotnych oraz prawo pomniejszenia osiągniętych przychodów o koszty ich poniesienia. Ponadto przy tej formie opodatkowania możliwe jest również rozliczenie podatku wraz ze współmałżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko na bardziej preferencyjnych warunkach. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia możliwości skorzystania z kredytu podatkowego, przywilej rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową w ramach jednego zeznania rocznego oraz prawo do skorzystania z ulg podatkowych. Natomiast w trakcie wyboru podatku progresywnego przedsiębiorca musi również liczyć się z koniecznością prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości, a także z możliwością występowania ryzyka opłacania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie ze stawką 32% kwoty dochodu.

Pomagamy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania. Jeśli stoją Państwo przed decyzją czy warto wybrać podatek progresywny jako odpowiednią dla firmy stawkę opodatkowania, dobrze jest skonsultować tę decyzję z ekspertami w dziedzinie księgowości oraz prawa podatkowego. Zapraszamy do zapoznania się ofertą doradztwa podatkowego na naszej stronie!