Krajowy System e-Faktur – najważniejsze informacje

Krajowy System e-Faktur – najważniejsze informacje

Faktury to nieodłączny element życia biznesowego, a ich wystawianie i przechowywanie stanowi ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z rozwojem technologii coraz częściej korzysta się z form elektronicznych, które pozwalają na uproszczenie i...
Czym jest CRPA i kogo dotyczy?

Czym jest CRPA i kogo dotyczy?

Akcyza to podatek, który od wieków towarzyszy gospodarce światowej. W Polsce wprowadzono go już w XVII wieku, a do dzisiaj jest on obecny w wielu gałęziach rynku. Aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą w branży akcyzowych wyrobów, należy zarejestrować się...
Rejestracja firmy krok po kroku

Rejestracja firmy krok po kroku

Motywacją firmy jest produkcja lub świadczenie usług w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, którzy pomagają w realizacji celów biznesowych i wytwarzaniu dóbr lub wymianie świadczeń. Działalność może mieć swoich klientów, partnerów...
Najczęstsze błędy w rozliczaniu  podatku dochodowego

Najczęstsze błędy w rozliczaniu podatku dochodowego

Podatek dochodowy to rodzaj podatku pobieranego przez państwo od dochodów obywateli. Jest to jedna z najważniejszych form opodatkowania, która ma na celu zapewnienie źródeł finansowania dla rządu oraz finansowanie różnych programów publicznych, takich jak ochrona...
Koszty stałe – jak je obliczyć?

Koszty stałe – jak je obliczyć?

Koszty stałe nie zmieniają się w zależności od poziomu produkcji lub sprzedaży. Tego rodzaju opłaty muszą być uwzględnione przy obliczaniu kosztów jednostkowych produktów lub usług, a także w określaniu punktu równowagi, czyli minimalnego poziomu sprzedaży potrzebnego...
Rachunkowość a księgowość – czym się różnią?

Rachunkowość a księgowość – czym się różnią?

Rachunkowość i księgowość są dwoma podstawowymi dziedzinami zarządzania finansami w każdej firmie. Przez swoje powiązanie często traktuje się je jako synonimiczne pojęcia, co w rzeczywistości jest błędem. Jakie zatem różnice wyróżnia się między rachunkowością a...