Obecnie rosnące zainteresowanie skupia się na strategii personalnej firm, w tym na zapewnianiu zatrudnionym osobom dodatkowych korzyści i przywilejów. Nazywane są one benefitami pracowniczymi. Oczywistym jest, że przedsiębiorstwa ponoszą z tego tytułu wydatki. Czy skoro te nakłady finansowe są związane z pracą i sprawami służbowymi, to można uznać je za koszty uzyskania przychodu? 

Definicja kosztów uzyskania przychodu 

Koszty uzyskania przychodu to pojęcie, które od lat stanowi istotny element w życiu każdego przedsiębiorcy. Są one wydatkami ponoszonymi przez podatnika  w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej lub stosunku pracy. W kontekście podatkowym wyrażenie to odnosi się do kwot, które przedsiębiorca może odliczyć od swojego dochodu, aby zmniejszyć wysokość podatku dochodowego. Właściwe wykorzystanie możliwości odliczeń jest kluczowe dla każdego, kto chce obniżyć swoje zobowiązania podatkowe.

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Do wydatków uzyskania przychodu zalicza się wszystkie należności, które są związane z pracą i pozwalają na jej wykonywanie. 

Nie zawsze wiadomo, co  można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przez firmy. Przedsiębiorcy często mierzą się z nadaniem poprawnej kwalifikacji wydatków prywatnych i służbowych. Pewnym wydatkiem, który można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, jest utrzymanie powierzchni biurowej. Ponadto do takich kosztów zakwalifikować można także nakłady poniesione na wyposażenie i utrzymywanie w czystości miejsca pracy. Kolejnym elementem, który można wziąć pod uwagę, jest abonament za telefon i internet. Koszty uzyskania przychodu to także pensje pracownicze oraz wydatki na dział księgowości i marketingu.

Koszty uzyskania przychodu a benefity dla pracowników

 

Zmniejszenie obciążenia podatkowego 

Nakład uzyskania przychodu stanowi ważny element w rachunkowości i podatkach, ponieważ ich rozpoznanie i pomniejszenie od przychodu pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego i poprawę sytuacji finansowej podatnika. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wymagane jest spełnienie określonych kryteriów, takich jak bezpośrednie powiązanie wydatków z pracą, a także ich udokumentowanie. Wszystkie zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodu reguluje ustawodawstwo podatkowe. Co zatem z benefitami dla pracowników?

Benefity dla pracowników

Benefity to dodatkowe korzyści, jakie pracodawcy oferują swojemu zespołowi oprócz wynagrodzenia za pracę. Chociaż wiele z nich wlicza się w koszty uzyskania przychodu, to należy pamiętać o pewnych wyjątkach. Wszystko zależy bowiem od konkretnego rodzaju świadczeń i jego charakteru. Dodatki, które mogą być wliczane w koszty uzyskania przychodu, to te, które są związane z wykonywaną pracą i służą bezpośrednio realizacji celów zawodowych pracownika. 

Co dokładnie więc do nich należy? Chociażby opłaty związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach z zakresu kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do wykonywania pracy.  Takimi dodatkami są również powinności związane z podróżami służbowymi, wliczając w to koszty transportu, noclegów i wyżywienia. Co więcej, za koszty uzyskania przychodów uznaje się benefity w postaci narzędzi pracowniczych, takich jak służbowy laptop czy telefon.

Trzeba jednak wspomnieć, że koszty reprezentacyjne nie wliczają się do kosztu uzyskania przechodu. Termin „reprezentacje” nie posiada oficjalnej definicji w ustawie o CIT. Definicja ta została ustalona w wyrokach sądowych. Według tych orzeczeń koszty reprezentacyjne są ponoszone w celu stworzenia pozytywnego wizerunku podatnika, jego firmy i działalności oraz nawiązania dobrych relacji z klientami lub innymi kontrahentami. W związku z tym benefity w postaci np. poczęstunku dla pracowników nie mogą zostać wliczone do kosztu uzyskania przychodu. Ponadto udogodnienia takie jak karty Mulisport czy karnety na siłownie także co do zasady nie powinny zostać w ten sposób zakwalifikowane.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja podlega indywidualnej ocenie pod kątem zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu, dlatego najlepiej skonsultować się w tej kwestii z ekspertem podatkowym lub biurem rachunkowym. 

W CKSK zapewniamy profesjonalne wsparcie w dziedzinie kosztów przychodu firmy oraz benefitów pracowników. Zapraszamy do kontaktu!