Księgowość spółki akcyjnej

Strona główna    –   Oferta   –   Księgowość online – Księgowość spółki akcyjnej

 

 

Księgowość spółki akcyjnej w CKSK Wrocław

24h/7 dni w tygodniu

Czym jest spółka akcyjna i jak wygląda prowadzenie jej księgowości?

Przed założeniem własnej działalności każdy przedsiębiorca zadaje sobie pytanie, jaką formę jej prowadzenia przyjąć. Jak wiadomo, każda z nich ma swoje wady i zalety, z tego powodu należy dokładnie przeanalizować atrybuty zakładanej działalności. Jeśli zdecydujemy się na założenie spółki akcyjnej to, co powinniśmy o niej wiedzieć? W skrócie jest to organizacja kapitałowa, która posiada własną osobowość prawną. Musi być ona prowadzona zgodnie z prawem, co jest głównym warunkiem do jej założenia.
Księgowość spółki akcyjnej

Czym jest spółka akcyjna i jak ją założyć?

To spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. Jest dość skomplikowaną formą działalności i z tego względu jest dedykowana dla przedsiębiorcy z dłuższym stażem. Można założyć ją w dowolnym celu, rzecz jasna zgodnym z prawem. Założenie spółki akcyjnej to długi proces, a możliwe jest założenie jej przez jedną lub więcej osób. Zaczyna się od zawiązania spółki, czyli podpisania tak zwanego aktu założycielskiego – wielostronicowa umowa powstania spółki. Następnie należy stworzyć i podpisać statut, który powinien mieć formę aktu notarialnego. Określa on nazwę i siedzibę firmy oraz kapitał zakładowy. Kolejnym krokiem jest utworzenie rady nadzorczej oraz zarządu. Warto również wspomnieć o zapewnieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz wpisanie spółki do rejestru sądowego.

Księgowość spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy

Spółka akcyjna to nie bez powodu forma przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw. Jeśli chcemy się zdecydować na ten rodzaj działalności, to warto pamiętać o tym, że minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem wynosi 100 000 zł. Dzieli się on na akcje, czyli udziały w spółce. Akcjonariusze czerpią dochody z tytułu dywidendy. Istnieje kilka rodzajów akcji, między innymi imienne, aportowe i gotówkowe, zwykłe oraz uprzywilejowane. Mianem kapitału zakładowego można nazywać wszelkiego rodzaju wykłady wniesione do spółki. Może to być zarówno gotówka, jak i cały sprzęt potrzebny do stworzenia firmy – maszyny, budynki itd. Jednak praca na rzecz spółki oraz usługi na jej rzecz nie są traktowane jako wkład. Zobowiązani jesteśmy wpłacić wkłady pieniężne jeszcze przed zarejestrowaniem spółki.

Księgowość spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Wiąże się to z przeprowadzaniem raportów księgowych oraz audytów. Dodatkowo każda operacja musi być starannie zaksięgowana, należy unikać jakichkolwiek pomyłek. Bez względu na to, czy dana operacja ma rzeczywisty wpływ na dochody spółki, czy też nie, powinno się ją zapisywać, ponieważ przyczynia się do analizy i oceny finansów firmy. Ponadto, zarząd spółki powinien prowadzić ewidencję księgową funduszy podstawowych.
Księgowość spółki akcyjnej

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).