Księgowość spółki jawnej

Strona główna    –   Oferta   –   Księgowość online – Księgowość spółki jawnej

 

 

Księgowość spółki jawnej w CKSK Wrocław

24h/7 dni w tygodniu

Spółka jawna – czym tak naprawdę jest i jak wygląda prowadzenie jej księgowości?

Spółka jawna to jeden z wielu sposobów prowadzenia biznesu. To osobowa spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej. Jest bardzo atrakcyjna ze względu na łatwości jej założenia, koszty rejestracyjne oraz fakt, iż mogą ją założyć osoby fizyczne nieposiadające kapitału założycielskiego oraz prawne, na przykład spółki akcyjne. Księgowość spółki jawnej jest zróżnicowana i zależy od tego czy jest już na rynku od jakiegoś czasu, czy wręcz przeciwnie, dopiero zaczyna swoją działalność, a także od tego, jaką ilość dochodów przynosi.
spółka jawna księgowość

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna to połączenie co najmniej dwóch wspólników prowadzących przedsiębiorstwo pod wspólną firmą. Niezbędną kwestią do rozpoczęcia działalności jest sporządzenie dokumentu umowy, bez którego niemożliwe jest dokonanie spraw rejestracyjnych, czyli prawidłowe rozpoczęcie działalności gospodarczej. Umowa ustalona na początku może być zmieniana pod okiem urzędu skarbowego i sądu rejestrowego. Ze względu na to, że spółka jawna opiera się na osobistych relacjach, może ulec zmianie tylko pod warunkiem, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę. Warto wspomnieć, iż spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, a oznacza to, że nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
spółka jawna wrocław

Księgowość w spółce jawnej

Księgowość spółki, która jest już na rynku, różni się od tej, która dopiero się na nim pojawiła, co za tym idzie od dochodów, jakie przyniosła. Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia księgowości, które reguluje ustawa. Według niej ta spółka, która rozpoczyna swoją działalność i dopiero weszła na rynek, a jej przychody za poprzedni rok nie przekraczają 2 mln euro, ma prawo prowadzić księgowość uproszczoną. Natomiast drugi rodzaj spółki, czyli ta, która działa już od jakiegoś czasu, a jej przychody za poprzedni rok przekraczają 2 mln euro, zmuszona jest do prowadzenia pełnej księgowości.

Księgowość uproszczona

Nazywana inaczej małą księgowością, która odnosi się do kilku różnych sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym. Między innymi jest to karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz podatkowa księga przychodów, oraz rozchodów. Każdy z tych sposobów ma jeden cel, a mianowicie polega na umożliwieniu prowadzenia prostego rozliczania podatkowego. Zaczynając od wspomnianej karty podatkowej, która ma na celu płacenia stałej kwoty podatku, bez względu na ilość przychodów. Wysokość takiego podatku uwarunkowana jest rodzajem prowadzonego przez nas biznesu oraz liczby osób, które zatrudniamy. Taką formę rozliczania prowadzi wybrana grupa podatników, która spełnia wyszczególnione wymagania.

Kolejną formą jest ryczałt ewidencjonowany, który jest chętnie stosowany przez osoby związane z handlem. Polega to na tym, iż kwota podatku jest z góry ustalona, a zależy tylko i wyłącznie od rodzaju wykonywanej działalności. Z tej formy mogą korzystać osoby, których roczny przychód nie przekracza 150 000 euro.Księga przychodów i rozchodów to dokument, który odznacza się prowadzeniem wszelkiego rodzaju przychodów i dochodów firmy. Na ich podstawie obliczana jest kwota podatku. Nie zostały przewidziane żadne dodatkowe kryteria (poza tym, że roczny przychód nie przekracza 1,2 mln euro). Wyróżnia się dwa warianty: liniowy w wysokości 19% oraz według zasad ogólnych – wyróżniono dwie stawki opodatkowania 18% i 32%. Najważniejsze jest to, że firmy prowadzące KPIR nie płacą podatku za okresy bez zysków.

spółka jawna wrocław
spółka jawna wrocław

Księgowość pełna w spółce jawnej

Niektóre grupy nie mają możliwości wyboru, jaki rodzaj księgowości wybrać, ponieważ jest on odgórnie narzucony. Dotyczy to
– spółek kapitałowych
– komandytowo-akcyjnych
– osób prawnych
– osób prawnych, których dochód przekracza 1,2 mln euro rocznie.

Niemniej jednak z księgowości pełnej spółek jawnych mogą korzystać wszyscy, jedynie należy zgłosić swój wybór w urzędzie skarbowym. Warto wspomnieć, że miesięczny koszt prowadzenia pełnej księgowości jest wyższy od kosztów prowadzenia księgowości uproszczonej. Dlatego z reguły prowadzą go firmy, które wykonują dużą ilość skomplikowanych operacji gospodarczych.

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).