Księgowość spółki z o.o

Strona główna    –   Oferta   –   Księgowość online – Księgowość spółki z o.o

 

 

Księgowość spółki z o.o w CKSK Wrocław

24h/7 dni w tygodniu

Czym charakteryzuje się spółka z o.o. oraz jaka forma księgowości w niej panuje?

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zdecydować, jaką formę ma ona przybrać. Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje dużo możliwości założenia różnego rodzaju spółek, z których najpopularniejszą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli tzw. spółka z o.o. Posiada ona osobowość prawną niezależną od swoich założycieli, co oznacza, że może ona posiadać własny majątek, zaciągać zobowiązania, nabywać prawa i być powodem oraz pozwanym w postępowaniach sądowych. Jej funkcjonowanie regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z jej nazwą, charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników względem zobowiązań spółki — ogranicza się ona do wysokości wniesionych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, nie obejmując przy tym ich osobistego majątku. Spółki z o.o są także zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości online lub w formie tradycyjnej.

Dowiedz się, jak wygląda działalność spółki z o.o oraz na czym polega dotycząca jej pełna księgowość. Wytłumaczymy Ci to krok po kroku.

Sprawdź!

Pełna księgowość spółek z o.o

Krok po kroku — Jak założyć spółkę z o.o i jak prowadzić jej księgowość z o.o.?

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest posiadanie kapitału w minimalnej wartości 5000 zł. Wszystko zaczyna się od podpisania umowy spółki z o.o. lub aktu założycielskiego, gdy zakładana spółka jest jednoosobowa. Tego typu umowa musi mieć formę aktu notarialnego, aby była ważna. Powinna zawierać między innymi nazwę oraz siedzibę zakładanej spółki, przedmiot jej działalności oraz wysokość posiadanego kapitału zakładowego. Ważna jest także informacja na temat tego, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział i liczbę oraz wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika. Wymienione zostały minimalne wymagania, po ich wypełnieniu założycieli czeka jeszcze kilka formalności.

Kolejnym krokiem po sporządzeniu i podpisaniu umowy jest pokrycie kapitału zakładowego. Każdy ze wspólników powinien wnieść odpowiednią kwotę. Jeśli spółka nie jest jednoosobowa, należy powołać zarząd. W przypadku dużych spółek istnieje także obowiązek założenia rady nadzorczej, bądź komisji rewizyjnej. Następnie należy uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie składa się wniosek do Urzędu Skarbowego, aby uzyskać numer NIP oraz do Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON. Nie można również zapomnieć również o założeniu rachunku bankowego spółki oraz znalezieniu i podpisaniu umowy z podmiotem, który zajmie się krok po kroku pełną księgowością w spółce z o.o.

Pełna księgowość spółek z o.o

Organy spółki z o.o.

Pewne obowiązujące przepisy nakazują, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała odpowiednie organy. Ich mianem określa się między innymi wspólników, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną oraz zarząd. Zarząd oraz wspólnicy są to organy, które bezwzględnie muszą zostać powołane. Jeśli chodzi o radę nadzorczą lub komisję rewizyjną to powinny zostać one powołane w przedsiębiorstwach, których wartość kapitału zakładowego przekracza 500 000 zł.

Księgowość spółki z o.o. – na czym polega?

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości w formie online lub tradycyjnej i nie ma od tej reguły żadnych odstępstw. Prowadzone są pełne księgi rachunkowe w sposób bardzo precyzyjny — spółki z o.o są zobowiązane krok po kroku rejestrować wszystkie swoje operacje gospodarcze w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystko za sprawą wielkości spółki, ponieważ działania są dużo bardziej złożone niż w jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego też sposób rozliczania się jest dużo bardziej skomplikowany. Założeniem prowadzenia pełnej księgowości jest ewidencjonowanie każdej złotówki.

Co więcej, w każdym roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do wprowadzenia rachunku zysków i strat. Jest to zbiór wszystkich operacji wykonanych przez spółkę w ciągu roku poprzedzającego. Spółka musi także sporządzić bilans, czyli zestawienie wszelkiego rodzaju aktywów i pasywów, z ich pomocą przedstawia się stan majątku firmy. Poza tym umieszcza się wszelkie informacje dodatkowe, które nie zostały ujęte w innych częściach. Warto także wspomnieć, iż wymagane są raporty kasowe informujące o wszelkich przepływach w firmie.

Ze względu na wymagania prawne dotyczące stosowania się do złożonych zasad rachunkowości spółki z o. o często korzystają z pomocy profesjonalnych biur rachunkowo księgowych. Jest to rozwiązanie zalecane zwłaszcza w przypadku większych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością gdzie duża ilość transakcji i wymogów sprawozdawczych może wymagać przeniesienia odpowiedzialności za prowadzenie księgowości na zewnętrzny podmiot. Pełna księgowość online to najwygodniejsza, najszybsza i najbezpieczniejsza forma rejestrowania wszystkich operacji finansowych, dająca przedsiębiorcom pełen wgląd w aktualne dane dotyczące ich firmy oraz pozwalająca na bieżąco korygować ewentualne nieprawidłowości. Nie wymaga ona również fizycznej obecności księgowego w siedzibie przedsiębiorstwa.

Pełna księgowość spółek z o.o

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Pełna księgowość spółki z o.o. prowadzona jest w celu rozliczenia podatkowego i monitorowania sytuacji finansowej. Dzięki prowadzonym księgom rachunkowym sporządza się sprawozdania finansowe, będące również obowiązkowym aspektem pełnej księgowości. Im firma jest większa, tym sprawozdanie powinno być bardziej szczegółowe. Należy go przygotować, a następnie w formie online przesłać do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełna księgowość spółki z o.o.

Mimo tego, że trzeba bardzo skrupulatnie prowadzić i uwzględniać każdą operację finansową, co z początku może wydawać się męczące, jest zdecydowanie pomocne. Taki sposób prowadzenia księgowości daje wgląd na funkcjonowanie firmy, pozwala oszacować jej sytuację i wprowadzić ewentualne zmiany. Zdecydowanym plusem jest możliwość monitorowania wszelkich operacji na podstawie ewidencjonowania majątku. Wszelkiego rodzaju dane z bilansów pozwalają wyliczyć wysokość przepływów pieniężnych, co obrazuje jakimi środkami dysponujemy obecnie. Co więcej, uzyskujemy pełny obraz kondycji finansowej. Z drugiej strony, koszt prowadzenia pełnej księgowości jest wyższy od kosztów księgowości uproszczonej. Należy stosować się do panujących dyrektyw oraz poświęcić czas na skrupulatne księgowanie. Mimo wymienionych wad prowadzenie pełnej księgowości w spółce z o.o. jest bardzo pozytywnym zabiegiem w firmie. Dlatego zakładając spółkę z o.o., warto brać to pod uwagę.

CKSK to nowoczesne biuro rachunkowo księgowe oferujące prowadzenie pełnej księgowości online dla spółek z o.o. Naszym Klientom oferujemy pełen profesjonalizm, rzetelność, terminowość oraz transparentne warunki współpracy. Krok po kroku unowocześniamy i automatyzujemy procesy księgowe, optymalizując koszty pracy, przyśpieszając obieg dokumentów i niwelując ryzyko ludzkiego błędu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura!

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).