Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która polega na przekazaniu przez firmę swoich wierzytelności do faktora, czyli instytucji finansowej. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wierzytelności (np. faktury) faktorowi, a w  zamian otrzymuje natychmiastowe finansowanie, zamiast czekać na termin płatności od swoich klientów. Faktor z kolei przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika oraz odpowiada za odzyskiwanie wierzytelności.

Czego dotyczy faktoring i jakie są jego formy?

Faktoring może dotyczyć różnego rodzaju wierzytelności, np. faktur za sprzedaż towarów lub usług. W praktyce oznacza to, że firma przekazuje faktury do faktora, który wypłaca jej określoną kwotę w formie zaliczki. Faktor następnie zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności od dłużników, a gdy otrzyma pełną płatność, zwraca pozostałą część wartości faktury do firmy, pomniejszoną o opłaty za usługi faktoringowe. Istnieją różne formy faktoringu, z których przedsiębiorstwa mogą skorzystać, w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Najważniejsze formy faktoringu to:

  1. Faktoring pełny – to najczęściej wybierana forma faktoringu. W ramach tej usługi faktor przejmuje od firmy wszystkie wierzytelności, zobowiązując się do ich odzyskania od dłużników. Faktor ponosi ryzyko niewypłacalności dłużników, a firma otrzymuje finansowanie w wysokości części wartości wierzytelności.
  2. Faktoring bez regresu – w tej formie faktoringu ryzyko niewypłacalności dłużników przechodzi na faktora. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zapłaty ze strony dłużnika, a faktor przystępuje do odzyskiwania wierzytelności na własną odpowiedzialność. W zamian firma otrzymuje finansowanie w wysokości określonej w umowie faktoringowej.
  3. Faktoring z regresem – to forma faktoringu, w której firma nadal ponosi ryzyko niewypłacalności dłużników. Faktor oferuje jednak dodatkowe zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia wierzytelności lub poręczenia. W przypadku braku zapłaty ze strony dłużnika, faktor może żądać od firmy zwrotu wypłaconej kwoty.
  4. Faktoring importowy – w ramach tej usługi faktor przejmuje na siebie ryzyko kredytowe, udzielając firmie finansowania na zakup towarów od zagranicznych dostawców.
  5. Faktoring eksportowy – umożliwia finansowanie eksportu towarów. Faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności zagranicznych dłużników, a firma otrzymuje finansowanie w wysokości części wartości eksportowanych towarów.
  6. Faktoring odwrócony – faktor kupuje od firmy wierzytelności, której ta firma jest wierzycielem. Faktor wypłaca firmie określoną kwotę, a następnie zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności od dłużników.

czym jest faktoring

Warto zaznaczyć, że powyższe formy faktoringu to jedynie przykłady i w praktyce istnieją jeszcze inne warianty tej usługi. Każda forma faktoringu ma swoje specyficzne cechy i wymagania, dlatego przedsiębiorstwa powinny dokładnie zastanowić się, którą z nich wybrać, zanim podpiszą umowę z faktorem. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować potrzeby finansowe firmy i porównać oferty różnych faktorów, aby wybrać najlepszą dla siebie formę faktoringu.

Korzyści płynące z faktoringu

Korzyści płynące z faktoringu są liczne. Przede wszystkim umożliwia on szybkie uzyskanie środków finansowych, co może być szczególnie ważne w przypadku firm z ograniczonymi możliwościami budżetowymi lub zależnych od płynności finansowej. Faktoring może również pomóc w zarządzaniu ryzykiem finansowym, ponieważ faktor zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności i ponosi odpowiedzialność za ich niewywiązanie się z płatności. Dodatkowo faktoring może przynieść korzyści w postaci zwiększenia elastyczności finansowej, ponieważ nie wymaga on zabezpieczeń ani wypełniania formalności, takich jak np. wnioskowanie o kredyt bankowy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na swojej działalności i rozwijaniu biznesu, a nie na szukaniu źródeł finansowania.

Nasza firma, bogata o doświadczony personel, oferuje pomoc w postaci faktoringu każdej firmie. Skorzystaj z naszych usług!