W Polsce mnóstwo młodych osób staje przed wyzwaniem osiągnięcia stabilizacji finansowej. Wiele z nich nie ma jeszcze stałej pracy lub ich zarobki są niewystarczające, co może utrudniać oszczędzanie i gromadzenie środków na przyszłość. Jednym z narzędzi, które pomaga w tym zadaniu, jest zerowy podatek PIT dla młodych osób. Jest to inicjatywa rządu, która ma na celu wsparcie młodych ludzi na początku kariery zawodowej oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Działanie podatku zerowego PIT

Zerowy podatek PIT dla młodych osób to specjalny mechanizm podatkowy, który wprowadzony został w Polsce w 2019 roku. Zgodnie z jego zasadami, osoby poniżej 26. roku życia, które zarabiają mniej niż 85 528 zł rocznie, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasada ta dotyczy zarówno dochodów z pracy na etacie, jak i dochodów z innych źródeł, takich jak umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Jeśli więc jesteś osobą młodą i zarabiasz mniej niż 85 528 zł rocznie, możesz skorzystać z tej formy zwolnienia podatkowego. Warto zaznaczyć, że zerowy podatek PIT dla młodych osób dotyczy tylko dochodów uzyskanych w Polsce.

Kto może skorzystać z tego podatku?

W Polsce, aby skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla młodych osób, czyli podatku zero PIT, trzeba spełnić następujące warunki:

 1. W momencie rozpoczęcia roku podatkowego osoba nie może mieć więcej niż 26 lat (tj. urodziła się po 31 grudnia 1996 roku).
 2. Osoba ta musi mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 3. Jeżeli osoba ma jakiekolwiek dochody z tytułu zatrudnienia lub działalności gospodarczej, to ich łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty 85 528 złotych w roku podatkowym (tj. w 2022 roku).
 4. Dochody te muszą być opodatkowane w Polsce.

W przypadku spełnienia tych warunków, młoda osoba może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym i nie będzie musiała płacić podatku PIT od swoich dochodów, które nie przekroczą kwoty wynikającej z ww. limitu.


PIT zerowy dla młodszych osób

Zeznania podatkowe

Osoby, które spełniają warunki do skorzystania z podatku zero PIT dla młodych, muszą wypełnić zeznanie podatkowe. W zależności od źródła dochodu, osoba taka musi złożyć:

 • Zeznanie PIT-37 – w przypadku dochodu z pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub o dzieło. 
 • Zeznanie PIT-36 – w przypadku dochodów z najmu lub dzierżawy, emerytur lub rent. 
 • Zeznanie PIT-38 – w przypadku innych dochodów, na przykład ze sprzedaży papierów wartościowych czy darowizn.

Podczas wypełniania zeznania podatkowego należy wybrać odpowiedni formularz, zaznaczyć odpowiednie rubryki i wpisać kwotę dochodu, którego nie trzeba opodatkować. Po złożeniu zeznania podatkowego, urząd skarbowy dokonuje jego weryfikacji i na jej podstawie ustala wysokość podatku do zapłacenia. W przypadku podatku zero PIT dla młodych osób, osoba taka nie musi wpłacać żadnych środków na rzecz fiskusa, ponieważ nie ma żadnego podatku do zapłacenia.

Większe możliwości dla młodych osób

Podatek zerowy PIT dla młodych osób daje wiele możliwości i korzyści dla osób spełniających warunki, które umożliwiają skorzystanie z tej ulgi.

 • Zwiększenie dostępności do pracy – dzięki podatkowi zero PIT, młodzi ludzie mają możliwość znalezienia pracy, którą lubią, bez obawy o wysoki podatek, który zabrałby znaczną część ich dochodu.
 • Większa motywacja do osiągania sukcesów zawodowych – podatek zero PIT dla młodych osób zachęca do podejmowania wyzwań zawodowych i rozwoju kariery, co przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia.
 • Lepsze warunki do oszczędzania – brak konieczności opłacania podatku PIT zwiększa kwotę, którą młode osoby mogą odkładać na przyszłość lub inwestować w swoje cele życiowe, na przykład w kupno mieszkania czy dalsze kształcenie.
 • Zmniejszenie nierówności społecznych – podatek zero PIT dla młodych osób to jedno z narzędzi, które rząd stosuje w celu zmniejszenia nierówności społecznych, wspierając młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Nasza firma oferuje pomoc w wypełnianiu swoich zobowiązań podatkowych, oraz dostęp do programu księgowego poprzez Platformę Internetową, na której dyrektorzy finansowi, prezesi firm lub dedykowani pracownicy mają możliwość kontroli stanu zaksięgowanych dokumentów. Zachęcamy do podjęcia współpracy!