CIT Estoński – nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych

CIT Estoński – nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych

Nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych W styczniu 2021 roku weszła w życie nowa forma opodatkowania spółek kapitałowych – „ryczałt od dochodów spółek kapitałowych” (tzw. Estoński CIT) oraz możliwość...
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), czy też inaczej nazywane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to najprościej mówiąc standardy rachunkowości, które zostały przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowią podstawę rozumienia zasad i...
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą. Zostało ono uregulowane w rozdziale 8a ustawy o rachunkowości. Polega na świadczeniu usług obejmujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, kontrolowanie faktycznego stanu aktywów i pasywów oraz...
Spółki z NewConnect, a GPW

Spółki z NewConnect, a GPW

Zastanawiając się nad inwestowaniem w dany rynek – NewConnect, bądź GPW, powinniśmy wiedzieć, jakie są pomiędzy nimi różnice oraz poznać ich wady i zalety. Odkryj, w jakim miejscu inwestować, aby być zadowolonym i mieć pewność, że Twoje pieniądze zostały dobrze...
Czym jest rynek NewConnect?

Czym jest rynek NewConnect?

Rynek NewConnect jest to propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw z dużym potencjałem wzrostu. Na rynku NewConnect można sprzedawać i kupować akcje różnych przedsiębiorstw. Z czego można wywnioskować, iż umożliwia inwestowanie w nowe akcje oraz sprzedaż swoich...
Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Mechanizm Podzielonej Płatnosci (Splitpayment)

Chciałabym przedstawić Państwu informację, jaką wysyłaliśmy do naszych klientów w momencie wprowadzenia obowiązkowego MPP (mechanizm podzielonej płatności) i prosić o zwrócenie uwagi przy fakturach na 15.000,00zł (=kwota brutto do zapłaty) i powyżej. Temat jest nadal...
PPK – 2020/2021 Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – 2020/2021 Pracownicze Plany Kapitałowe

Zbliżają się terminy wprowadzenia ostatniego etapu PPK, w związku z tym chcielibyśmy przedstawić informacje konieczne do rozpoczęcia procesu wdrożenia planów kapitałowych. Termimy i umowy IV etap PPK rozpoczyna się 1 stycznia 2021 roku. Dotyczy on tych pracodawców,...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie to sprawozdanie finansowe dedykowane dla grupy jednostek, które w jakiś sposób są powiązane kapitałowo. Jest wykonywane rocznie i obejmuje dane jednostki dominującej i wszelkie jednostki, które pozostają od niej zależne. Są one zestawione w...
Zmiany w spółce komandytowej w 2021 roku

Zmiany w spółce komandytowej w 2021 roku

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która może we własny imieniu nabywać prawa. Istnieją w niej dwa podmioty osobowe, a dokładniej komandytariusz oraz komplementariusz. Pierwszy z nich jest wspólnikiem pasywnym, a jego rola opiera się na biernym inwestowaniu w...