Kiedy należy się delegacja pracownikowi?

Kiedy należy się delegacja pracownikowi?

Wyjazdy służbowe są często nieodłącznym elementem pracy. Wyjazdy poza miasto, niekiedy za granicę państwa, w celu świadczenia usług pracowniczych, są regulowane wieloma rozporządzeniami oraz artykułami, które posiadają moc prawną. Na co zwrócić uwagę i o czym warto...
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów

Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów

Odpowiednio prowadzona księgowość to podstawa sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby znaleźć specjalistę, dla którego niespotykane i mniej oczywiste przypadki nie będą stanowiły problemu nie do rozwiązania. Z pewnością istotnym pojęciem jest...
Stałe ceny ewidencyjne

Stałe ceny ewidencyjne

Usługi księgowe są najpopularniejszym działaniem, które jest zlecane firmom zewnętrznym i są podstawowym elementem rachunkowości. Księgowi zajmują się głównie prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przechowywaniem faktur przedsiębiorstwa, obliczaniem...
Mały podatnik PIT

Mały podatnik PIT

W Polsce trzon gospodarki stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, których wpływ na PKB stale rośnie. Dlatego też są one objęte specjalnymi zapisami w ustawach, które miały pomóc niewielkim firmom przetrwać na rynku. Jednym z tych udogodnień jest wprowadzenie pojęcia...
Przychód ewidencjonowany

Przychód ewidencjonowany

W Polsce posiadamy różne rodzaje rozliczenia PIT przez podatnika. Jedną z nich, obok skali podatkowej i podatku liniowego, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Na tę formę decyduje się wiele osób, gdyż uznaje się ją za sposób uproszczony i korzystny dla...
Zatrudnienie prezesa w spółce zo.o.

Zatrudnienie prezesa w spółce zo.o.

Spółka z o.o. – czym się charakteryzuje? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to taka forma przedsiębiorstwa, która posiada osobowość prawną. Do jej założenia potrzebna jest minimum jedna osoba fizyczna lub prawna, a w przypadku kilku właścicieli stają się...
Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki

Czym jest kapitał zakładowy? Kapitał zakładowy to minimalny wkład wymagany przy zakładaniu spółki, który wnoszony jest przez wspólników. Może mieć zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną (nieruchomość, majątkowe prawa autorskie czy wierzytelność). Jego wielkość...
Spółka a działalność gospodarcza

Spółka a działalność gospodarcza

Czym jest działalność gospodarcza? Działalnością gospodarczą nazywa się każdą zorganizowaną działalność zarobkową, która podchodzi pod prawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wykonywana jest w sposób ciągły, a do jej prowadzenia wykorzystywany jest majątek...
VAT MOSS – na czym polega?

VAT MOSS – na czym polega?

Przedsiębiorca podczas prowadzenia działalności zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT. Jest to podatek od wartości i usług, który dotyczy sprzedawców oraz nabywców usług. Pomaga on w utrzymaniu harmonizacji podatkowej i obowiązuje w sytuacjach określonych w...
Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób. Jest ona jedną ze spółek kapitałowych, razem ze spółką akcyjną. Jak możemy zauważyć już po samej nazwie, spółkę z o.o. charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność. Każda osoba planująca ją...